Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Magazyn Warszawski”

„Magazyn Warszawski” - kwartalnik wydawany i redagowany w latach 1784–1785 w Warszawie przez P. Świtkowskiego. Pismo przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, było poświęcone popularyzacji idei oświeceniowych. Przynosiło informacje z różnych dziedzin (poza polityką), wiele uwagi poświęcało zwłaszcza literaturze współczesnej, obcej i polskiej. Zamieszczało utwory, omówienia twórczości, informowało o nowościach wydawniczych, dając niekiedy ich recenzje krytyczne (np. Organów T.K. Węgierskiego, Pana Podstolego I. Krasickiego).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.