Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Lwów i Wilno”

„Lwów i Wilno”  emigr. tygodnik polit., wyd. 1946–50 w Londynie; opowiadał się za powrotem ziem wschodnich do Polski, przeciwstawiał się utrwaleniu porządku polit. i terytorialnego w Europie wywołanego ustaleniami konferencji w Jałcie, prezentował kryt. stanowisko wobec polityki mocarstw zachodnich w stosunku do Polski w czasie II wojny świat., podejmował temat życia polit. pol. emigracji powojennej; utrzymywał łączność z działającymi poza krajem organizacjami skupiającymi osoby związane z Kresami Wschodnimi; współpracownicy: J. Mackiewicz, M.K. Pawlikowski, W. Studnicki, W.A. Zbyszewski, redaktor nacz. S. Cat-Mackiewicz.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.