Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Liberum veto”

„Liberum veto” – czasopismo poświęcone satyrze politycznej, literackiej i artystycznej, wydawane między marcem 1903 a styczniem 1905, początkowo w Krakowie, następnie we Lwowie; założone przez J.A. Kisielewskiego; pismo wyróżniało się staranną szatą graficzną (kierownikami artystycznymi byli przez pewien czas S. Dębicki i K. Sichulski, karykaturzystami — F. Pautsch, W. Wojtkiewicz, S. Lentz), a także nowoczesnymi formami satyry i parodii literackiej (m.in. cykl Parnas polski), prekursorskimi wobec Zielonego Balonika; szczególnym powodzeniem „L.v.” cieszyło się 1903, kiedy do współredaktorów należał A. Nowaczyński, do współpracowników: L. Belmont, B. Hertz, F. Mirandola, W. Nałkowski, A. Niemojewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.