Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Jędrusie”

„Jędrusie” – konspiracyjna organizacja wojsk., zał. 1939 w Tarnobrzegu, od 1940 oficjalna nazwa „Odwet”; nie związani bliżej z żadną orientacją polit., realizowali własny program: prowadzili działalność wydawniczą (1940–42 i IX 1943–IV 1944 wydawali tajne pismo „Odwet”), świadczyli pomoc rodzinom żołnierzy poległych IX 1939, jeńcom wojennym, aresztowanym i rodzinom poległych uczestników konspiracji); od 1941 prowadzili także akcje zbrojne (m.in. 13 III 1943 uwolnienie uczestników konspiracji więzionych w Opatowie i 29 III 1943 w Mielcu); działali głównie w powiatach: mieleckim, opatowskim, sandomierskim i tarnobrzeskim; założyciel i dowódca do I 1943 W. Jasiński („Jędruś”), następnie J. Wiącek („Sowa”); XII 1943 wcieleni do AK, zachowali jednak nazwę i ograniczoną autonomię; VII 1944 oddział „J.” jako 4. kompania „J.” wszedł w skład 2. pułku 2. dywizji piechoty AK.

Bibliografia

  • E. Dąbrowski Krótki rys historyczny tajnej organizacji „Odwet-Jędrusie” (1939–1945), brak miejsca i roku wyd.;
  • J. Krężel Władysław Jasiński — „Jędruś”, Mielec–Tarnobrzeg 1989;
  • W. Gruszczyński „Odwet-Jędrusie”. Próba monografii, Staszów 1995.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.