Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Jerzyki”

„Jerzyki”, Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” – organizacja konspiracyjna młodzieży i dzieci opuszczonych, zał. X 1939 przez J. Strzałkowskiego („Jerzego”); podporządkowane AK, skupiały młodzież warsz. w wieku 17–22 lat; oprócz szkolenia wojsk. prowadzono komplety tajnego nauczania; w powstaniu warsz. 1944 część „J.” zasiliła pułk „Baszta”, batalion „Miotła”, zgrupowanie „Chrobry”; samodzielna kompania „J.” stanowiła odwód Grupy Północ, walczyła na Starym Mieście, później na Żoliborzu, następnie przedarła się do Puszczy Kampinoskiej, gdzie wzięła udział w walkach „Grupy Kampinos”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.