Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Haliczanin”

„Haliczanin” – almanach literacki, wydawany we Lwowie 1830 (t. 1–2), przez W. Chłędowskiego; uznany za manifest romantyzmu galicyjskiego; skupiał zarówno pisarzy starszego pokolenia (m.in. Chłędowski, J.N. Kamiński), kultywujących twórczość F. Schillera i filozofię I. Kanta, jak i młodych z kręgu tajnego Tow. Zwolenników Słowiańszczyzny (A. Bielowski, L. Nabielak), którzy pozostawali pod wpływem F.W. Schellinga i stawiali znak równości między literaturą romant. a nar., czerpiącą głównie ze słowiańskiej ludowości i rodzimej przeszłości.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.