Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Grunwald”

„Grunwald” – wojsk. kryptonim polit. organizacji konspiracyjnej działającej od X 1939 na Pomorzu; powstał z przekształcenia części organizacji dywersyjno-wywiadowczej, tworzonej przed wybuchem II wojny świat. w ramach przygotowań do dywersji pozafrontowej; „G.” przygotowywał powstanie zbrojne w przewidywaniu klęski Niemców na froncie zachodnim, prowadził propagandę, wywiad oraz dywersję kol., pomagał osobom zagrożonym aresztowaniem; jego kierownictwo stanowili: mjr J. Cyrklewicz („Paszota”) — Wydział Wojsk., W. Ciesielski — Wydział Administracji Cywilnej, porucznik F. Włodarczyk („Irena”) — Wydział Wywiadu; 1940–41 organizację osłabiły aresztowania, w tym kierownictwa, 1941 częściowo odbudowana, 1943 ostatecznie rozbita przez gestapo.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.