Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Górnoślązak”

„Górnoślązak” – dziennik informacyjno-polityczny, wydawany w latach 1901–33 w Katowicach (zał. 1901 w Poznaniu), gł. organ ND na Górnym Śląsku; założyciel i redaktor (do 1905) W. Korfanty, współredaktor J.J. Kowalczyk, wydawca M. Biedermann; pismo dążyło do polit. uświadomienia Ślązaków, popierało ideę niepodległości państwa pol.; opozycyjny wobec prasy A. Napieralskiego, stał się przedmiotem ataków władz pruskich; od 1906 własność koncernu Katolik w Bytomiu (kierowanego przez Napieralskiego); organ ChD, od 1926 obozu rządowego; miał licencję na ponad 20 dodatków, m.in. „Robotnik Polski”, „Ziemia Śląska”; nakład: 1901 — 2 tys. egz., 1914 — 9,4 tys. egz., w okresie plebiscytowym 1920 — 12 tys. egz.; w latach następnych nakład malał.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.