Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gospodarka Narodowa”

Gospodarka Narodowa” – dwutygodnik ekonomiczny, wydawany w latach 1931–1939 w Warszawie. Pismo opowiadało się za przemianami ustroju kapitalistycznego, uprzemysłowieniem kraju i ograniczeniem napływu kapitału obcego, a przeciw związkom monopolistycznym, artykuły zamieszczali m.in.: W. Fabierkiewicz, H. Greniewski, W. Jastrzębowski, B. Łączkowski, T. Łychowski, S. Meyer, J. Poniatowski. Redaktor naczelny C. Bobrowski (1931, 1933–1936), K. Sokołowski (1932), Z. Szempliński (1936–1937), J. Rudziński (1938). Nakład ok. 2 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.