Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Goniec Krakowski”

Goniec Krakowski” – dziennik, wydawany w latach 1939–1945 w Krakowie. Pismo gadzinowe, wydawane w języku polskim przez niemieckie władze okupacyjne, VII 1943 i XII 1943 ukazały się fałszywe numery gazety, wydawane przez krakowską AK, z materiałami informującymi o walkach PSZ na Zachodzie. Redaktor naczelny K.L. Reischer.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.