Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Świąteczna”

Gazeta Świąteczna” – tygodnik popularno-oświatowy dla ludu, wydawany w latach 1881–1939 w Warszawie. Założyciel, redaktor oraz wydawca K. Prószyński (do 1908), następnie w rękach rodziny (T. Prószyński). Pod redakcją Prószyńskiego odegrała istotną rolę oświatową i organizatorską na wsi. Zamieszczała aktualności polityczne, udzielała porad prawnych, gospodarskich, oświatowych, krzewiła tradycję ojczystą i kulturę narodową. Najpopularniejsze tego typu pismo w Królestwie Polskim (1905–1906 ok. 20 tys. prenumeratorów). Przed I wojną światową „Gazeta Świąteczna” popierała Polski Związek Katolicki, od 1908 r. pod wpływami ND, później ChD. W okresie międzywojennym pismo niezależne o tendencji konserwatywno-katolickiej i narodowej. Nakład: 1909 – 13 tys. egz., 1914 – 32 tys. egz., w latach 1927–31 ok. 25–30 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.