Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Radomska”

Gazeta Radomska” – gazeta codzienna, wydawana w latach 1884–1917 w Radomiu. Pismo prowincjonalne, publikujące informacje dotyczące spraw lokalnych, kronikę ekonomiczną, oświatową, kulturalną, korespondencje z terenu oraz lokalne ogłoszenia. Prezentowała program Ligi Państwowości Polskiej. Najstarsze pismo Radomia, wydawane przez S. Jastrzębowskiego. Nakład ok. 1–3 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.