Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Polska” (1929–1939)

Gazeta Polska” – dziennik polityczny, wydawany w latach 1929–1939 w Warszawie. Czołowy (półoficjalny) organ obozu rządowego, kontrolowany przez grupę „pułkowników”, od 1937 oficjalny organ Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN). Redaktor naczelny A. Koc (założyciel), B. Miedziński (od 1931), M. Starzyński (od 1938).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.