Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Lwowska” (1941-1944)

Gazeta Lwowska”, – dziennik, tzw. gadzinowy, wydawany w języku polskim od sierpnia 1941 do lipca 1944 we Lwowie przez okupanta niemieckiego. Redaktorzy naczelni: F. Rufenach, A. Schoedlin-Czarliński, A.G. Lehmann.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.