Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Lubelska”

Gazeta Lubelska” – pismo prowincjonalne, wydawane (2 razy w tygodniu) w latach 1876–1905 w Lublinie. Publikowało informacje dotyczące spraw lokalnych, kronikę ekonomiczną, oświatową, kulturalną, korespondencje z terenu oraz ogłoszenia lokalne. Organ ND, na skutek presji cenzury w końcu 1905 r. przez tydzień ukazywały się tylko ogłoszenia, a następnie gazetę zamknięto. W 1906 r. H. Wierciński zaczął ją wydawać pod nazwą „Goniec Lubelski”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.