Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Handlowa”

Gazeta Handlowa” – dziennik, wydawany w latach 1864–1905 w Warszawie. Założycielem i redaktorem był (do 1902) Rudolf Okręt, następnie S.A. Kempner. Pismo koncentrowało się na zagadnieniach gospodarczych, od 1877 także polityczno-społecznych i kulturalnych. „Gazeta Handlowa” wyrażała poglądy liberalne i pozytywistyczne, od 1885 r. związana z Warszawskim Komitetem Giełdowym. Nieoficjalny organ Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, w 1905 r. nieoficjalny organ Postępowej Demokracji. Nakład 1870 – 700 egzemplarzy, 1904 – 1540 egzemplarzy. W 1906 r. przekształcona w „Nową Gwiazdkę”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.