Żydowska ludność Pucka na przestrzeni wieków
Rok 1772 1816 1818 1867 1871 1885 1895 1910 1921 1925 1929 1936
Liczba Żydów 0 134 140 102 102 54 48 42 31 14 21 64
% mieszkańców 0 12,6 10,4 4,5 4,7 2,8 2,5 1,6 - - - -
  • Źródło: Magdalena Abraham-Diefenbach, Puck/Pùck/Putzig, [w:] Śladami żydowskimi pod Kaszubach. Przewodnik. Jüdische Spuren in der Kaschubei. Reisehandbuch, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Pletzing, München 2010, s. 71.
Print