Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1880 2535 86 3,4
1921 2616 27 1,0
2006 3996    

 

Print