Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1 X 1940   143  
2008 8 747    
Print