Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Aronowicz Zygmunt

Zygmunt Aronowicz - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1912
Sterbedatum: 1942
Beruf: muzyk
Related towns: Warsaw, Białystok

Aronowicz Zygmunt (1912? – 1942?) – pianista.

Kształcił się w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Ukończył studia z wyróżnieniem. W 1930 r. wystąpił z recitalem w Polskim Radiu. Wystąpił też dwukrotnie jako solista w Filharmonii Warszawskiej. W 1932 r. wziął udział w II Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Białymstoku. Zginął jako ofiara nazizmu.

Bibliografia

  • Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bajde welt milchomes, Tel Aviv 1970.
  • Gołębiowski M., Filharmonia w Warszawie 1901–1976, Warszawa 1976.
  • Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927–1995, red. B. Niewiarowska, Gdańsk–Warszawa 2000.
  • „Tydzień Radiowy” 1930, nr 18.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.