Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Aronowicz Dan

Dan Aronowicz - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1907
Geburtsort: Mława
Sterbedatum: 1981
Ort des Todes: Tel Aviv
Beruf: composer
Related towns: Warsaw

Aronowicz Dan (1907 Mława [1909 Pułtusk] – 1981 Tel Awiw?) – krytyk muzyczny, kompozytor. Był synem kantora. Uczył się u ojca i u miejscowego klezmera. W 1928–1931 kształcił się w → Państwowym Konserw. Muz. w Warszawie. W 1932 zamieszkał w Paryżu. Kontynuował studia w Wyższej Szkole Muz. im. Cezara Francka, a równocześnie był kantorem w Synagodze „aszkenazyjskiej” przy Rue des Tournelles. Ok. 1930 zaczął komponować. Autor poematów symfonicznych: Kol Nidre i Haszazar, uwertury, kwartetu smyczkowego oraz pieśni solowych i chóralnych. W 1947 zamieszkał w Izraelu. Był dyryg. chóru Wielkiej Synagogi w Hajfie, a następnie wykładowcą w Konserw. w Tel Awiwie oraz krytykiem muz. i teatralnym francuskojęzycznego dziennika „L’Information”.

 

Bibligrafia:

  • D. Ajzensztadt, A. Prager, Algemajner muzik-leksikon, Warsze 1936;
  • P.E. Gradenwitz, Olam ha-simponiyah, Tel Aviv 1950;
  • I. Shalita, Ha-Musica ha-Yehudit ve-Yotzreha, Tel Awiw 1960;
  • Fater, Jidisze muzik.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.