Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Arnold-Hersztajn Róża

Róża Arnold-Hersztajn - persönliche Daten
Geburtsdatum: 29th Oktober 1896
Geburtsort: Rzeszów
Beruf: pedagog
Related towns: Kraków, Ostrowiec Świętokrzyski

Arnold-Hersztajn też Herstein Róża (29.10.1896 Rzeszów – ? Izrael) – doktor filozofii, pianistka, pedagog. Kształciła się w Krakowie. Ukończyła filozofię na UJ. Studia pianistyczne odbywała w Wiedniu pod kierownictwem Jerzego Lalewicza, Lwa Siroty i Edwarda Steuermana. Po powrocie do kraju była przez pewien czas nauczycielką gim. w Ostrowcu i Krakowie, a następnie prowadziła w Krakowie do wybuchu II wojny światowej Szkołę Muzyczną przy Żydowskim Instytucie Muzycznym z klasami fortepianu, skrzypiec, śpiewu solowego, teorii i gimnastyki rytmicznej. Uczyła następnie gry na fortepianie we Lwowie. Po zakończeniu wojny osiedliła się w Izraelu i otworzyła Szkołę Muzyczną im. Joela Engla.

Bibliografia:

  • Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bejde welt-milchomes, Tel-Awiw 1970.
  • Leksykon polskich muzyków pedagogów narodzonych po 31 grudnia 1870 r., red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków 2008.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.