Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Archelaos -

- Archelaos - persönliche Daten
Ort des Todes: Vienna Allobrogum
Beruf: ruler of ancient Judea

Archelaos, Archélaos (data ur. nieznana – 18 r. n.e., Vienna Allobrogum [ob. Vienne]) – 4–6 r. n.e. władca starożytnej Judei z tytułem etnarchy. Archelaos był synem Heroda I Wielkiego. Herod Wielki w swoim 4. testamencie uczynił go królem Judei i Samarii. Archelaos przed objęciem władzy rozprawił się z rozruchami ludowymi w Jerozolimie. Próbował naśladować rządy swego ojca. Zdjął z urzędu arcykapłana Joazara, syna Boetosa, a mianował na to stanowisko swego brata Eleazara. Odbudował pałac królewski w Jerychu, założył miasto Archelaidę. Jego tyrańskie rządy doprowadziły do wysłania do Rzymu delegacji Żydów i Samarytan ze skargą. Oktawian August wezwał Archelaosa i skazał go na wygnanie do Vienna Allobrogum w Galii.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.