Utworzone przez Niemców latem 1941 r. getto w Lipawie obejmowało ulice: Kungu, Apšu, Dārza i Bāriņu. Uwięziono w nim ostatnich 800 Żydów, jacy jeszcze przebywali w mieście. Jesienią 1943 r. wszyscy więźniowie zostali przewiezieni do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Kaiserwald w Rydze, a następnie rozwiezieni do różnych obozów na terenie Niemiec.

Męczeństwo ofiar getta upamiętnia mały pomnik, wzniesiony na podwórku bloku przy ulicy Kungu 29. Zachowały się też pojedyncze obiekty na terenie byłego getta. W jednym z nich mieściła się ponoć siedziba Judenratu.

Print