• Gruszczyńska Marianna, Opis statystyczny Piotrkowa Kujawskiego z 1860 roku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 1998, t. 12.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, Toruń 2006.
  • Kawski Tomasz, Mniejszość żydowska w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, [w:] Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego, pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego i Mirosława Krajewskiego, Włocławek 2001.
  • Kołtuniak Jarosław, Ludność żydowska w Piotrkowie Kujawskim (XVIII-XX w.), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie“, 2003, t. 18, s. 155-168.
  • Kołtuniak Jarosław, Piotrków Kujawski. Zarys dziejów miasta i parafii, Bydgoszcz 2002.

 

Print