• Dzieje Pakości, pod red. W. Jastrzębskiego, Warszawa-Poznań 1978.
  • Guldon Zenon, Żydzi w miastach kujawskich..., s. 101; Ryszard Kabaciński, W czasach staropolskich (do roku 1772), [w:] Dzieje Pakości...
  • Heppner Aron, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908.
  • Kaliski Tadeusz, Pod zaborem pruskim (1772-1918), [w:] Dzieje Pakości...
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w latach 1918/20-1939, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, nr 3-4, Dokument nr 8.
  • Warszauer Adolf, Geschichte der Stadt Pakosch, Posen 1905.
Print