Judaika
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Przeworsk, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 3, New York 2001, s. 1036.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930.
Regionalia
  • Benbenek J., Eksponaty muzealne o dziejach Przeworska, Przeworsk 1993.
  • Benbenek J., Martyrologia mieszkańców Przeworska w czasie II wojny światowej, Rzeszów 1978.
  • Kłos S., Przeworsk i okolice, Rzeszów 1988.
  • Młynek F., Benbenek J., Przeworsk i okolice, Warszawa 1968.
  • Stepkiewicz P., Przeworskie zapiski historyczne, Przeworsk 1987.
Print