• T. Olejnik, Czasy Nowożytne. Praszka w XIX i XX wieku [w:] T. Krzemiński, Nad górną Prosną. Monografia Praszki, Łódź 1999.
  • R. Rosjin, Dzieje Praszki od początku do XIX wieku [w:] T. Krzemiński, Nad górną Prosną. Monografia Praszki, Łódź 1999.
  • Praszka [w:] Encyclopedia of Jewish Life, 2001, s. 1023.
  • Praszka [w:] Shtetl Finder, 1980, s. 76.
  • Praszka [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX, s. 18–19.
Print