• Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, red. Stanisław Pazyra, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
  • Skwara Marian, Pruszkowscy Żydzi. Sześć dekad zamkniętych zagładą, Pruszków 2007.
  • Skwara Marian, Historia Pruszkowa w zarysie, Pruszków 2005.
  • Żarnowska Anna, Dzieje Pruszkowa, Warszawa 1983.
Print