• Bata Artur, Lawera Hanna, Królewskie Miasto Połaniec – dzieje i osobliwości, Krosno 1999.
  • Guldon Zenon, Krzystanek Karol, Ludność Żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI i XVIII wieku, Kielce 1990.
  • Madej Halina, Połaniec między wojnami, Połaniec 2000, III tom Biblioteki Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.
  • Muszyńska Jadwiga, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998.
  • Piechotkowie Maria, Kazimierz, Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1996.
  • Urbański Krzysztof, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 2006.
Print