• Browning Christopher R., Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwowy i "ostateczne rozwiązanie" w Polsce, Wydawnictwo Bellona 2000.
  • Gicewicz R., Obóz pracy w Poniatowej (1941 - 1943), „Zeszyty Majdanka” 1980, Tom X.
  • Pilichowski Cz. (red.), Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Warszawa 1979.
Print