Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Słownik

 
 

Antyblok

Antyblok, określenie stosowane od 1911 r. wobec kształtującego się wcześniej sojuszu stronnictw galicyjskich (Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, podolacy i Polskie Centrum Ludowe), reprezentujacych prawicowe siły, głównie ze wschodniej Galicji. Sprzeciwiał się wszelkim reformom politycznym proponowanym przez Blok i jego metodom walki z narastającym radykalizmem społecznym, propagował nacjonalizm skierowany przeciwko Ukraińcom, sympatyzował z orientacją prorosyjską R. Dmowskiego. Po wybuchu I wojny światowej stronnictwa Antybloku współtworzyły we Lwowie Centralny Komitet Narodowy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.