Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Słownik

 
 

andruszowski rozejm

andruszowski rozejm – zawarty 30 stycznia 1667 r. w Andruszowie (obecnie wieś w obwodzie smoleńskim w Federacji Rosyjskiej) pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją na 13 i pół roku. Zakończył wojnę polsko-rosyjską toczoną w latach 1654–1667. Przyznawał Rosji ziemie: smoleńską, siewierską i czernihowską, Zadnieprze (Ukrainę Lewobrzeżną) oraz Kijów (na 2 lata, w rzeczywistości na stałe). Strony wyraziły gotowość współdziałania wojskowego przeciwko Turcji i chanatowi krymskiemu, zastrzeżono nadto wzajemną wolność religijną dla obywateli wszelkich konfesji, w tym także prawosławia. W 1686 r. dla pozyskania Rosji w lidze antytureckiej przekształcono andruszowski rozejm w pokój wieczysty, zwany pokojem Grzymułtowskiego 1686. W wyniku andruszowskiego rozejmu Rzeczpospolita utraciła swą dominującą rolę w środkowowschodniej Europie na rzecz Rosji, która rozstrzygnęła na swą korzyść toczoną od XV w. rywalizację ze swym zachodnim sąsiadem.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.