Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Słownik

 
 

Alma

Alma (hebr. ha-alma) – w proroctwie Izajasza (Iz 7,14) określenie odnoszące się do matki Emmanuela; oznacza nie konkretną osobę, lecz stan (młoda kobieta zdolna do zawarcia związku małżeńskiego).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.