Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Słownik

 
 

Akt 5 listopada

Akt 5 listopada – manifest wydany 5.11.1916 w imieniu ces. Niemiec i Austrii przez generałów-gubernatorów okupowanego Królestwa Polskiego — niem. H. Beselera i austr. K. Kuka; proklamował powstanie samodzielnego państwa pol. z ziem Królestwa Polskiego z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym, podporządkowanego politycznie państwom centr.; granice, sprawa własnej armii, polityki zagr., głowy państwa, struktury najwyższych władz państw. nie zostały bliżej sprecyzowane; gł. celem ogłoszenia aktu, wobec wyczerpywania się rezerw ludzkich w Niemczech i Austrii w związku z przedłużaniem się wojny, było zjednanie społeczeństwa pol. i pozyskanie rekrutów do kontynuowania dalszej wojny przeciw Rosji.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.