Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 013 767 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Słownik

 
 

Akcja AB

AB, akcja AB, niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion, niem. akcja eksterminacji pol. inteligencji w GG, przeprowadzona V–VII 1940 w celu likwidacji potencjalnych przywódców pol. konspiracji; była elementem niem. polityki wyniszczenia pol. elit społ. (duchownych, nauczycieli, polityków, artystów, pisarzy); poprzedzona podobnymi akcjami na Pomorzu (Intelligenzaktion), w Wielkopolsce i Śląsku oraz w Krakowie (Sonderaktion Krakau); kierowana przez dcę policji i służby bezpieczeństwa (Sipo i SD) w GG B. Streckenbacha; w jej wyniku aresztowano ok. 10 tys. osób, spośród których zamordowano 3,5 tys. (np. w Palmirach m.in. M. Rataja, M. Niedziałkowskiego); podobne akcje prowadziły sowieckie organa NKWD na terenach RP zajętych przez ZSRR (okupacja sowiecka ziem polskich 1939–41).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.