Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 059 064 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Słownik

 
 

Anszej Chail

Anszej Chail - krakowskie stowarzyszenie charytatywno-samopomocowe, znane też pod nazwą Stowarzyszenie ku Wsparciu Byłych Wysłużonych Żołnierzy Wyznania Mojżeszowego w Krakowie. Powstało w 1875 i działało do wybuchu I wojny światowej; przeciętnie liczyło ok. 250 członków.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001.