Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Nowy cmentarz (ul. Marcinkowskiego)

ZabytkiNowy cmentarz (ul. Marcinkowskiego)
Polska / kujawsko-pomorskie

Pod koniec XIX w. gmina żydowska w Inowrocławiu zorganizowała nowe miejsce pochówku, położone przy obecnej ul. Marcinkowskiego, tuż obok cmentarza ewangelickiego. Cmentarz żydowski zajął powierzchnię 2,04 ha. Przy wejściu wzniesiono budynki mieszczące dom przedpogrzebowy, wozownię i mieszkanie grabarza. Pierwszy pogrzeb odbył się 26.12.1886 r., pochowano rabina Michaela Karingera.Nekropolia została zdewastowana przez Niemców w okresie II wojny światowej. Po wyzwoleniu teren został przeznaczony na cmentarz komunalny. Zachował się dom grabarza, fragment osadzonego pomiędzy ceglanymi filarami metalowego ogrodzenia oraz nieliczne, rozbite nagrobki.W październiku 2010 r., podczas prac remontowych na Skwerze Obrońców Inowrocławia, robotnicy odkopali liczne fragmenty macew pochodzących z miejscowych cmentarzy żydowskich[[refr:|Likwidacja chodnika z macew żydowskich, [w:] Moje Miasto Inowrocław [online] 26.10.2010, http://www.mminowroclaw.eu/artykul/likwidacja-chodnika-z-macew-zydowskich-226798.html [dostęp: 20.09.2013].]].W 2012...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
157

0002: Abraham syn Icchaka Ajzyka

Zm. 16 ijar (5600) (19.05.1840 r.)

0004: Szmuel syn Meira

Zm. 23 kislew 5582 r. (17.12.1821 r.)

0005: Jakow syn Icchaka

Zm. 13 adar 5618 r. (27.02.1858 r.)

0007: Rozalia

---------

0010: Szmuel

---------

0011: Brak danych personalnych

Zm. 28 adar 5655 r. (28.03.1895 r.)

0015: Lejbusz syn Mosze

Zm. 23 adar 5631 r. (16.03.1871 r.)

0016: [...] córka (Szmuela), żona Szlomo Dombrower

Zm. (22) szwat 5631 r. (13.02.1871 r.)

0017: Josef

Zm. 5635 r. (1875 r.)

0021: Rachel córka Cwi [...], żona Akiwy

Zm. 24 kislew 5629 r. (08.12.1868 r.)

0023: [...] Jakobsohn

Zm. 5 aw 5643 r. (08.08.1883 r.)

0024: [...]jahu syn Jakowa Jakobsohn

Ur. 11 aw 5636 r. (01.08.1876 r.)Zm. 29 nisan 5662 r. (06.05.1902 r.)

0025: […]ch Kaufmann

Zm. 9 adar 5661 r. (28.02.1901 r.)

0026: Rachel córka Josefa Wolfa

Zm. […] marcheszwan 5666 r. (październik/listopad 1905 r.)

0027: Baruch

---------

0030: Jette Leppe[…]

Zm. 6 aw 5660 r. (01.08.1900 r.)

0031: Zew Wolf syn Abrahama Szprinc

Zm. 25 aw 5633 r. (18.08.1873 r.)

0033: (Perel)

---------

0034: Sara córka Zewa, żona Elijahu

Zm. 25 adar 5637 r. (10.03.1877 r.)

0035: Brajna córka Dawida, żona Josefa Pinszewer

Zm. 10 kislew 5588 r. (29.11.1827 r.)

0037: Szlomo syn [...] ha-Lewi

Zm. […] tamuz 5648 r. (czerwiec/lipiec 1888 r.)

0039: Brak danych personalnych

5 ijar 5599 r. (19.04.1839 r.)Ur. 3 tamuz 5598 r. (26.06.1838 r.)8 aw 5599 r. (19.07.1839 r.)

0040: Abraham

---------

0041: Elchanan syn Israela

Zm. 13 tewet 5633 r. (12.01.1873 r.)

0042: Joel syn Zewa Wolfa

Zm. 14 kislew 5635 r. (23.11.1874 r.)

0044: Cyrel

---------

0048: Jakow syn Abrahama

Zm. 15 aw 5576 r. (09.08.1816 r.)

0049: Brak danych personalnych

Zm. 28 adar 5536 r. (19.03.1776 r.)Macewa mężczyzny

0052: [...] żona Rafaela Leiba

Zm. 20 tamuz 5647 r. (12.07.1887 r.)

0054: […]el Wo[…]

Zm. 23 aw 5639 r. (12.08.1879 r.)

0055: Brak danych personalnych

Zm. 25 elul 5656 r. (03.09.1896 r.)Macewa mężczyzny

0056: […]sza córka Elijahu

Zm. 12 adar 5639 r. (07.03.1879 r.)

0057: […]k Ajzyk syn Szymona

Zm. […] adar I 5627 r. (luty/marzec 1867 r.)

0059: Jehuda Leib syn Eliezera Lipman Segal

Zm. 27 siwan 5542 r. (09.06.1782 r.)

0062: Josef syn Mosze Pinszewer

Zm. 12 siwan 5608 r. (13.06.1848 r.)

0064: Abraham syn Mordechaja [...]

Zm. w 5647 r. (1887 r.)

0068: Josef

---------

0071: Jehuda syn Mosze Dobrzynski

Zm. 23 ijar 5610 r. (05.05.1850 r.)

0075: […]a Jakobsohn

(Zm.) […] aw 5633 r. (lipiec/sierpień 1873 r.)

0076: [...] żona Szlomo Warszauer

Zm. 26 aw 5634 r. (09.08.1874 r.)

0078: Hindla

---------

0079: Gustav, Karola Lenczynski

Zm. 11 tamuz 5652 r. (06.07.1892 r.)

0081: Brak danych personalnych

Zm. 15 nisan 5626 r. (31.03.1866 r.)

0083: […] Leib […]aszkowski

Zm. 11 elul 5629 r. (18.08.1869 r.)

0084: Brak danych personalnych

Zm. 24 siwan 5659 r. (02.06.1899 r.)Macewa kobiety

0085: Hanna Ziman

Zm. 12 ijar 5666 r. (07.05.1906 r.)

0093: (Chawa) córka Cwi

Zm. 16 aw 5639 r. (05.08.1879 r.)

0094: [...] (córka/ syn) Jakowa Goldberg

(Ur.) 15 nisan 5569 r. (01.04.1809 r.)(Zm.) 25 kislew 5593 r. (17.12.1832 r.)

0102: Rajzl

---------

0103: Fajga

---------

0104: Josef

---------

0105: Jakow

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0106: Ester

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0107: Lea

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0108: Jechezkiel

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0109: [...] syn Abrahama

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 7 kislew 5645 r. (25.11.1884 r.)

0110: Miriam córka Abnera

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0111: Leo Siebarth

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0112: […]eanette Naoi[…]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0113: Fajgla córka Jakowa

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0114: Johanna Ste[…]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0115: M[...] syn Cwi ha-Lewi

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.Zm. 10 elul 5669 r. (27.08.1909 r.)

0116: Fanny Loewensoh[…]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0117: Leopold [...]czynski

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0118: Szmuel syn Sz[...]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Ur. 11 aw 5566 r. (26.07.1806 r.)Zm.

0119: Arthur Meyer

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0120: Brak danych personalnych

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 21 elul 5609 r. (08.09.1849 r.)

0121: Dawid Szkolny

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0122: (B)ernhard Hirsch[…]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0123: […]hel David

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0124: Rebeka

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0125: Zew syn Mendla ha-Kohen

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 12 tiszri 5640 r. (29.09.1879 r.

0126: Becalel

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0127: Icek syn Bera

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 2 marcheszwan 5628 r. (31.10.1867

0128: Brak danych personalnych

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 28 marcheszwan 5588 r. (18.11.1827

0129: Jehuda Leib syn Abrahama

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 12 aw 5652 r. (05.08.1892 r.)

0130: Miriam córka Arona Szkolny, żona Abrahama Michalski

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Ur. 5 marcheszwan 5563 r. (31.10.1802

0131: Josef Zena[...]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0132: Mordechaj syn Josefa Mendla

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0133: Gedalja [...]pman

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0134: Juda (Peretz)

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0135: Juda Libesch

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0136: Chaja

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0137: Perka córka Mi[...], żona Icka (Fejbusza)

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0138: Rebeka

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0139: Gerszon syn Nechemi

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0140: Beila córka Szlomo, żona Hendla Feder

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 23 ijar 5626 r. (08.05.1866 r.)

0141: Tojba żona Cwi Hirsza War[…]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.Zm. […] ijar 5621 r. (kwiecień/maj 1

0142: Ester

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0143: Brak danych personalnych

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.Zm. 27 szwat 5615 r. (15.02.1855 r.

0144: Ita

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0145: Pesa córka Arona

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0146: [...] syn Gerszona

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0147: Brak danych personalnych

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0148: [...] córka Jekutiela, żona [...] Leiba Dobrzynski

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17Zm. 24 (adar) I 5641 r. (23.02.1881

0149: Mathilde Czollek

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0150: Cwi syn Elijahu Wens[...]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.Zm. 15 nisan 5649 r. (16.04.1889 r.

0151: Salomon Mar[…]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0152: […]estine Kaufma[…]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0153: Idel córka Bendita

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0154: (Sal)omon Coh(n)

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0155: Abraham Leib syn Szl[...]

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0156: Szainka córka Efraima ha-Kohen

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.Zm. 24 adar II 5670 r. (04.04.1910

0157: Mosze

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

0158: Zew

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17.

0159: Naftali

Macewa zabezpieczona na terenie Starostwa przy ul. Mątewskiej 17

Dodaj macewę