Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Cmentarz żydowski w Goniądzu

ZabytkiCmentarz żydowski w Goniądzu
Polska / podlaskie

Cmentarz żydowski w Goniądzu położony jest na południe od miejscowości, po prawej stronie drogi do Downar, 200 metrów od cmentarza katolickiego (obecnie ul. Mickiewicza 15)  .  Pierwsza źródłowa wzmianka o cmentarzu pochodzi z inwentarza kościoła goniądzkiego z 24 września 1782 roku: „I mogiłki mają [Żydzi – przy. autora] sobie wyznaczone od miasta, na stai 60, gdzie grzebią zmarłych. Z których mogiłk opłacają miastu podług zgody, a do kościoła wpłacają zł 20, mięsa ćwierci 3 i łoju kamień 1, corocznie oddają”.W wyniku zniszczeń z okresu drugiej wojny światowej oraz lat późniejszych, do dziś na terenie cmentarza zachowało się kilkadziesiąt pomników lub ich fragmentów, jak również ślady mogił ziemnych. Większość z nagrobków prezentuje dość rzadki typ macewy ukrytej w betonowym "kapturze". Wśród traw można odnaleźć też pojedyncze nagrobki wykonane z prostych, nieociosanych kamieni granitowych.W pierwszych dniach wojny niemiecko-radzieckiej, według powojennych zeznań w d...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
1

0001: Spis macew z cmentarza żydowskiego w Goniądzu

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Goniądzu jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Ży

Dodaj macewę