Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 017 534 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Nowy cmentarz żydowski w Bychawie (ul. Partyzantów)

W 1911 r. społeczność żydowska uzyskała zgodę władz miasta na budowę nowego cmentarza. Było to możliwe dzięki staraniom rabina Rachmila Grinbauma, który swój urząd sprawował od 1894 r.. Teren pod nowy cmentarz został zakupiony od Andrzeja Łobodzińskiego za 800 rubli. Środki na ten cel przekazał Szmul Erlich. Budowie nowego kirkutu sprzeciwiali się mieszkańcy Grodzan i Kolonii Gałęzów. Mieszkańcy obawiali się zanieczyszczenia pobliskiej rzeczki, sąsiadującej z kirkutem. Nowy cmentarz położony był przy ul. Partyzantów 78. Na jego terenie nie zachował się żaden nagrobek. Przed wojną teren cmentarza zajmował powierzchnię ok. 6 ha, obecnie to ok. 5 ha. Na terenie cmentarza stał też drewniany dom, w którym mieszkał dozorca tego cmentarza. W 1926 r. wartość kirkutu szacowna była na 600 zł. Z tytułu pokładnego, Gmina Żydowska otrzymywała roczny dochód w wysokości ok. 40 zł. Dziś teren nie jest ogrodzony. Na terenie cmentarza obecnie znajduje się pole uprawne. Kirkut ma...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
1

0001: Spis macew z cmentarza żydowskiego w Bychawie

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Bychawie jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Ż

Dodaj macewę