Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 141 612 zn. | 84155 zdjęcia | 734 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Cmentarz żydowski w Okuniewie (ul. Cmentarna)

Cmentarz żydowski w Okuniewie został założony prawdopodobnie w XIX w. Znajduje się w lesie za cmentarzem katolickim, przy ul. Cmentarnej. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. W dziele zniszczenia brali też udział niektórzy polscy mieszkańcy Okuniewa, wykorzystując macewy do celów budowlanych. Cmentarz pozostawał nieczynny od 1942 r. i został formalnie zamknięty uchwałą prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 15 września 1964 r. W tym czasie cmentarz pozostawał bez opieki. Na powierzchni 0,5 ha zachowało się kilkadziesiąt nagrobków lub ich fragmentów, z których najstarszy pochodzi z 1881 r. Na cmentarzu znajduje się również grób, który do jesieni 2005 r. był oznaczony krzyżem. Jak twierdzą mieszkańcy, jest to mogiła polskiego chłopca, którego Niemcy wzięli za Żyda i rozstrzelali wspólnie z nimi na cmentarzu. W 1988 r. z inicjatywy Fundacji Rodziny Nissenbaumów teren nekropolii został uporządkowany. Obecnie cmentarzem opiekuje się młodzież z gimnazjów w Okuniew...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
13

0001: Jaakow Joel syn Jehoszuy Zewa ha-kohen

Uwagi do inskrypcji:Wers 4: Widoczne górne horyzontały kilku liter, zapewne nazwiska. Odpis i t

0002: Aleksander Ziskind syn Menachema Mendla Goldsztejna

Uwagi do inskrypcji:Wers 9: 26 szwat 5691 = 13 lutego 1931.Wers 10: Z wieku zmarłego wynika, że urodził si

0003: [...] syn Jaakowa Goldsztejna

Uwagi do inskrypcji:Wers 3: 24 adar 5685 = 20 marca 1925.Wers 4: Por. 1Sm 25,29. Odpis i tłumaczenie:

0004: Brak danych personalnych

Uwagi do inskrypcji:Wers 2: 5671 = 1910/1911.Wers 2: Por. 1Sm 25,29. Odpis i tłumaczenie: Sławomir P

0005: [...] syn Ziskinda

Uwagi do inskrypcji:Wers 1: 26 tewet 5672 = 16 stycznia 1912.Wers 2: Rekonstrukcja na podstawie analogii

0006: Brak danych personalnych

Uwagi do insrkypcji:inskrypcja w języku jidysz. Odpis i tłumaczenie: Sławomir Pastuszka.

0007: Regina Ajzensztark (Riwka córka Jaakowa)

Uwagi do inskrypcji:Wersy 3 i 13: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1907.Wers 7: 1 aw 5695 = 3

0008: Brak danych personalnych

Macewa mężczyzny.

0010: Becalel Kalina syn Mosze ha-lewi

Uwagi do inskrypcji:Wers 9: 12 tamuz 5691 = 27 czerwca 1931.Wers 10: Por. 1Sm 25,29. Odpis i tłumaczenie:

0011: Brak danych personalnych

Uwagi do inskrypcji:Wers 1: Możliwe warianty rekonstrukcji pierwszego wyrazu: נפטר lub נפטרה.Wers 2: kislew

0012: Jehoszua syn Arie Jehudy

Odpis i tłumaczenie: Sławomir Pastuszka.

0013: Sima Bracha córka Chony Szlomy

Uwagi do inskrypcji:Wers 2: Por. Tren 1,16.Wers 8: 15 tewet 5698 = 19 grudnia 1937.Wers 9: Por. 1Sm 25,29. Odpis

Dodaj macewę