Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Cmentarz w Golinie (ul. 1 Maja)

ZabytkiCmentarz w Golinie (ul. 1 Maja)
Polska / wielkopolskie

Cmentarz żydowski w Golinie przed 1939 r. zajmował powierzchnię 0,43 ha, został zniszczony podczas II wojny światowej. Proces dewastacji trwał także po wyzwoleniu. W archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego zachowały się dokumenty dotyczące profanacji cmentarza w 1948 r., kiedy to robotnicy firmy Bacutil podczas prac kanalizacyjnych rozkopali groby, rozrzucając wydobyte kości.Aktualnie cmentarz zajmuje 0,2 ha[[refr:|Golina: Wielkopolskie, [w:] International Jewish Cemetery Project. International Association of Jewish Genealogical Societies [online] http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/poland/golina.html [dostęp: 28.03.2014].]], na terenie nekropolii nie ma żadnych nagrobków. Kilka macew z tego cmentarza zabezpieczono w Muzeum Okręgowym w Koninie.W 2014 r. siedem macew, m.in. Mosze syna Jicchaka Jehudy, Dawida Aharona syna Cwi Eliezera Sztillera, odnaleziono w stropie piwnicy budynku przeznaczonego do rozbiórki....

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
2

0001: Dawid Aharon Stiller ben Cwi Eliezer

Uwagi do inskrypcji:Wers 2: Por. Rdz 35,29; Job 42,17; 1Krn 23,1.Wers 7: Z wieku zmarłego wynika, że u

0002: Mosze ben Jicchak Jehuda

Uwagi do inskrypcji:Wers 2: Por. Job 1,1; 1,8; 2,3.Wersy 6-7: 24 siwan 5687 = 24 czerwca 1927.Wers 7:

Dodaj macewę