Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 013 767 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Lapidarium w Chełmnie nad Nerem

ZabytkiLapidarium w Chełmnie nad Nerem
Polska / wielkopolskie

W Chełmnie nad Nerem nie było typowego cmentarza żydowskiego. W czasach drugiej wojny światowej Chełmno stało się miejscem martyrologii tysięcy Żydów.W ostatnich latach na terenie byłego obozu zagłady powstało lapidarium, do budowy którego wykorzystano macewy pochodzące ze zniszczonych cmentarzy żydowskich, między innymi z Turku.W czerwcu 2013 r., dzięki współpracy Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem oraz Muzeum Historii Żydów Polskich wykonano listę nagrobków tworzących lapidarium. Spis macew opublikowany został na portalu Wirtualny Sztetl w dziale Pamięć w Kamieniu.   ...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
83

0004: Dow Szlomo syn Abrahama

Zm. 6 cheszwan 5689 r. (20.10.1928 r.)

0005: Jakow Kopel syn Meira Segal

Zm. 17 aw 5634 r. (31.07.1874 r.)

0006: Icchak Meir syn Dawida Glube

Zm. 5 aw 5697 r. (13.07.1937 r.)

0007: Fajbusz syn Szlomo

Zm. 9 kislew 5672 r. (30.11.1911 r.)

0008: Dawid Cwi syn Abrahama Natana

Zm. 2 kislew 5654 r. (11.11.1893 r.)

0009: Jehuda Leib syn Jehudy Friede

Zm. 18 tiszri (5693) r. (18.10.1932 r.)

0014: Brak danych personalnych

25 tamuz 5613 r. (31.07.1853 r.)

0015: Gerszon syn Abrahama Jakowa Toibe

Zm. 6 tewet 5678 r. (21.12.1917 r.)

0016: Szmuel Jehuda syn Abrahama Bruks

Zm. 20 tewet 5687 r. (25.12.1926 r.)

0017: Mosze syn Menachema Mendla Marczak

Zm. (12) szwat 5687 r. (15.01.1927 r.)

0021: Aron syn Abrahama Dawida Rozental i Jeszaja Abraham syn Arona

Zm. 22 elul 5677 r. (09.09.1917 r.)Zm. 22 ijar 5663 r. (19.05.1903 r.)

0023: Ester córka Dawida Menachema Dawidowicz

Zm. 19 adar II 5668 r. (22.03.1908 r.)

0024: Gitel córka Eliezera, żona Mosze Czahan

Zm. 18 adar I (5662) r. (25.02.1902 r.)

0026: Czarna córka Szachny, żona Rubena Trzaskala

Zm. 18 adar I 5695 r. (21.02.1935 r.)

0028: Miriam córka Szmuela Palacz

Zm. 26 aw 5682 r. (20.08.1922 r.)

0029: Juta Rachel Skoropa córka Cwi

Zm. 3 aw 5684 r. (03.08.1924 r.)

0030: Cypra Malka córka Lejbusza Moszkowicz

Zm. 16 siwan 5695 r. (17.06.1935 r.)

0031: Mosze syn Rafaela Nus

Zm. 28 szwat 5690 r. (26.02.1930 r.)

0033: Szmuel syn Jakowa Preis

Zm. 3 nisan 5688 r. (24.03.1928 r.)

0034: Aron syn Jakowa Neiman

Zm. 5 aw 5687 r. (03.08.1927 r.)

0038: Hirsz Meir Szmul syn Israela ha-Kohen

Zm. 15 szwat 569(8) r. (17.01.1938 r.)

0042: Czarna córka Meira, żona Gedalji Menche

Zm. 25 kislew 5691 r. (15.12.1930 r.)

0045: Trajna córka Josefa

Zm. 2 tiszri 5609 r. (29.09.1848 r.)

0047: Szraga Fajbusz syn Hersza Krotowski

Zm. 27 kislew 5679 r. (01.12.1918 r.)

0048: Rechel córka Szmerla, żona Arona Wolman

Zm. 13 szwat 5695 r. (17.01.1935 r.)

0049: Chana córka Rafaela Dawida

Zm. 6 kislew 5659 r. (20.11.1898 r.)

0050: Bina córka Zewa, żona Anszela Korzec

Zm. 27 ijar 5692 r. (02.06.1932 r.)

0052: Icchak syn Szmuela

Zm. 21 kislew 5642 r. (13.12.1881 r.)

0055: Efraim syn Jakowa Glube

Zm. 14 nisan 5681 r. (22.04.1921 r.)

0056: Jakow syn Aszera Kac

Zm. 24 elul 5628 r. (11.09.1868 r.)

0057: Mosze syn Jehudy

Zm. 2 tewet 5608 r. (09.12.1847 r.)

0058: Chaim Aron syn Abrahama Eliezera

Zm. 20 tamuz 5627 r. (23.07.1867 r.)

0059: Abraham Icchak syn Joela Michała

Zm. 8 cheszwan 5627 r. (17.10.1866 r.)

0060: Icek syn Eliezera

Zm. 24 elul 5627 r. (24.09.1867 r.)

0061: Mordechaj Jakow syn Dawida

Zm. 18 adar 5627 r. (23.02.1867 r.)

0062: Zew Wolf syn Abrahama Rozenthal

Zm. 20 adar I 5627 r. (25.02.1867 r.)

0063: Meir syn Cwi

Zm. 13 tiszri (5627) r. (22.09.1866 r.)

0064: Jakow syn Szmuela ha-Kohen

Zm. 8 aw 5612 r. (24.07.1852 r.)Został pogrzebany 9 aw 5612 r. (25.07.1852 r.)

0065: Abraham Abele syn Benjamina Zewa ha-Kohen

Zm. 1 aw 5612 r. (17.07.1852 r.)Został pogrzebany 2 aw 5612 r. (18.07.1852 r.)

0066: Zelig syn Mordechaja Segal

Zm. 6 aw 5622 r. (02.08.1862 r.)

0067: Sara córka Zewa

Zm. 16 aw 5591 r. (26.07.1831 r.)

0069: Chawa Wolman córka Israela Szwarc

Zm. 11 szwat 5680 r. (31.01.1920 r.)

0070: […]rl Lea córka Josefa

Zm. 30 siwan 5620 r. (20.06.1860 r.)

0071: Rajzel córka Meira

Zm. 25 szwat 5612 r. (15.02.1852 r.)Została pochowana 26 szwat 5612 r. (16.02.1852 r.)

0072: Rebeka córka Icka

Zm. 1 aw 5612 r. (17.07.1852 r.)

0073: Bluma córka Icka

Zm. 23 aw 5623 r. (08.08.1863 r.)

0074: Rebeka córka Icchaka Icka

Zm. 19 szwat 5628 r. (12.02.1868 r.)

0075: Fajga Cypra

Zm. 20 tewet 5636 r. (17.01.1876 r.)

0077: Chaja córka Michaela Josefa

Zm. 14 nisan 5627 r. (19.04.1867 r.)

0079: Tila córka Rafaela Perec

Zm. 13 nisan 5642 r. (02.04.1882 r.)

0080: Chana Bajla córka Josefa Szczecinski

Zm. 5 tewet 5646 r. (13.12.1885 r.) 

0081: Jenta córka Elijahu

Zm. 2 adar 5658 r. (24.02.1898 r.)

0083: Pinchas ha-Lewi Wengrow

 Zm. 20 tamuz 5697 r. (29.06.1937 r.)

Dodaj macewę