Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Cmentarz żydowski w Górze Kalwarii (ul. Kalwaryjska)

Cmentarz żydowski w Górze Kalwarii został założony w początkach XIX w. „na groncie wygonem zwanym, na kierkut żydowski przeznaczonym”, na końcu obecnej ulicy Kalwaryjskiej, tuż za cmentarzem katolickim. Dokładna data jego powstania nie jej znana. Po raz pierwszy nekropolia jest wzmiankowana w budżecie miasta na lata 1827–1832, w którym przewidywano dochody od społeczności żydowskiej z tytułu dzierżawy terenu grzebalnego. Dopiero w 1864 r. dozór bóżniczy w Górze Kalwarii stał się formalnym właścicielem działki cmentarnej. W okresie funkcjonowania nekropolii jej powierzchnia była stopniowo powiększana. W stosunkowym krótkim czasie „cmentarz grzebalny w M. Górze egzystujący na gruncie kamellaryjnym, ciałami zmarłych tak dalece zapełniony został, że do dalszego użytku służyć nie mógł. Dozór bożniczy miejscowy, zaradzając koniecznej potrzebie rozprzestrzenienia go, z przyległych dawnemu cmentarzowi gruntów przybrał przestrzeń prętów 285, takową zajął, oparkanił i operat tej czynności za poś...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
108

0001: Macewa nr 1 Icchak syn Dawida

UWAGI: wers 4: forma אברוך zamiast częściej występującej אברך wers 6-7: 9 cheszwan 5656 = 27 X 1895

0001: Matzeva no 1 Icchak son of David

line 4: form אברוך  instead of more popular אברך line 6-7: 9th of marcheshvan 5656 (27

0002: Macewa nr 2 Dawid Lejb syn Falika ha-Kohen Helfgot

UWAGI: wers 1: por. Hi 1, 1; 1, 8; 2, 3. wers 2: por. Ps 101, 6 wers 7-8: 7 szwat 5665 = 13 I 1905 wers

0003: Macewa nr 3 Awraham Icchak

UWAGI: wers 1: por. 2 Kr 23, 17; Ez 39,15; Iz 15, 5 ; napis wyryty w półkolistej części macewy wers 2:

0004: Macewa nr 4 Icchak Jehoszua

UWAGI: wers 2: por. Rdz 35, 29 wers 8-9: 3 szwat 5654 = 10 I 1894  

0007: Fragment macewy

UWAGI: wers 1: por. 1 Sm 25, 29  

0008: Fragment macewy

UWAGI: wers 1: 4 ijar 5686 = 18 IV 1926 wers 2: por. 1 Sm 25, 29  

0009: nagrobek Icchaka Mosze syna Szmuela Menachema Latawicza

UWAGI: wers 4: por. Ps 101, 6 wers 8: 27 tamuz 5683 = 11 VII 1923 wers 9: por. 1 Sm 25, 29  

0010: nagrobek Giteli córki Meira

UWAGI: wers 1: por. Ha 2, 11 wers 5: forma מהללו niepoprawna gramatycznie, sugerowana מהללים lub יהללו

0011: nagrobek Stryparowicza

UWAGI: wers 1: por. Ps 89, 49 wers2: inne możliwości odczytania nazwiska: Stryporowicz, Stryparawicz, S

0013: nagrobek Mindel córki Zeliga Zeewa

UWAGI: wers 2: por. Prz 31, 10 wers 6: inna możliwość odczytania nazwiska - Broder wers 7: forma הח

0014: nagrobek Rachel Bracha córki Barucha, żony Aharona Dowa Goldman

UWAGI: wers 7: 24 tewet 5695 = 30 XII 1934 wers 8: por. 1 Sm 25, 29  

0015: nagrobek Cwi Tuwia syna Szimona ha-Kohen Borensztajn

UWAGI: wers 2: por. Hi 1, 2; 1, 8; 2, 3 wers 5: inna możliwość odczytania nazwiska - Barensztajn wers 6:

0016: nagrobek Josefa syna Jaakowa.

UWAGI: wers 4: 10 elul 5662 = 12 IX 1902 wers 6: por. 1 Sm 25, 29  

0017: nagrobek Menachema Mendela, syna Abrahama Tik

UWAGI: wers 7: bądź Tyk wers 9: Szpenimacher = (jidysz) rymarz wers 10: 11 adar 5680 = 1 III 1920 wers 1

0018: nagrobek Chaji Gitel, córki Cwi Jehudy zwanego Herszem Lejbem Pobożnym, żona Icchaka Rubin

UWAGI: wers 2: por. Prz 31, 10 wers 10: 1 tewet 5675 = 18 XII 1914 wers 12: por. 1 Sm 25, 29 &n

0019: nagrobek Eli syna Chaima Szlomo Helmana

UWAGI: wers 2: por Hi 1, 1; 1, 8; 2, 3 wers 3: por. Ps 101, 6 wers 8: 1 cheszwan 5698 = 6 X 1937

0020: fragment macewy

UWAGI: wers 1: por. 1 Sm 25, 29  

0021: Symboliczny grób rodzin: Helman, Gorfinkiel, Mor, Pelc

UWAGI: Z przodu macewa w dwóch językach: jidysz oraz portugalskim, z tyłu w języku portugalskim. &

0025: fragment macewy

UWAGI: wers 3: por. 1 Sm 25, 29  

0027: fragment macewy

UWAGI: wers 1: por. 1 Sm 25, 29  

0028: nagrobek Ester Hadasa córki Awrahama Icchaka, żony Awigdora

UWAGI: wers 1-9: Pierwsze litery są powiększone i tworzą imię: Ester Hadasa (אסתר הדסה)  

0029: nagrobek Zalmana Iser Szterenfelda, syna Cwi ha-Lewi z Pragi

UWAGI: wers 9: 10 siwan 5693 = 4 VI 1933 wers 10: por. 1 Sm 25, 29  

0030: nagrobek Zeew

UWAGI: macewa wbita w ziemię swą górną krwędzią

0030: nagrobek Zeew

UWAGI: Macewa wbita w ziemię do góry nogami.  

0030: Macewa nr 30 Chana córka Jehudy Arie

UWAGI: wers 7: Szmini Aceret, ósmy dzień święta Pesach – 22 tiszri 5681 = 4 X 1920  

0031: nagrobek Chana córka Jehudy Arie, żona Awrahama Zeewa Szlaker

UWAGI: wers 7: Szmini Aceret, ósmy dzień święta Sukot – 22 tiszri 5681 = 4 X 1920

0031: nagrobek Chany córki Jehudy Arie, żony Awrahama Zeewa Szlakera

UWAGI: wers 7: Szmini Aceret, ósmy dzień święta Sukot – 22 tiszri 5681 = 4 X 1920

0035: fragment macewy

UWAGI: wers 1: por. 1 Sm 25, 29

0036: nagrobek Dawida Jehudy syna Mordechaja Menachema

UWAGI: wers 9: 2 ijar 5665 = 7 V 1905 wers 10: por. 1 Sm 25, 29

0038: nagrobek Estery córki Cwi

UWAGI: wers 2: forma זקינה zamiast poprawnej formy זקנה

0039: nagrobek Brajndyl córki Icchaka

UWAGI: wers 7: forma מהוללה niepoprawna gramatycznie, sugerowana הוללה bądź מהוללת ; por. Prz 31, 20

0040: nagrobek Zeliga syna Szmuela Stempla z Czyżowa

UWAGI: wers 4: por. Ps 101, 6 wers 7: ligatura dwóch pierwszych liter w słowie Bóg wers 10: por. 1

0041: nagrobek Icchaka syna Chaima ha-Lewi Rozenbluma

UWAGI: wers 4: por. Ps 101, 6 wers 8: 1 elul 5674 = 23 VIII 1914 wers 9: por. 1 Sm 25, 29

0042: nagrobek Pinia Frajda

UWAGI: wers 2: forma המפורסמה zamiast poprawnej formy המפורסמת

0045: nagrobek rodziny Karpman

UWAGI: inskrypcja w językach polskim i jidysz

0045: nagrobek rodziny Karpman

UWAGI: inskrypcja w językach polskim i jidysz

0045: nagrobek rodziny Karpman

UWAGI: inskrypcja w językach polskim i jidysz

0046: nagrobek cadyka Jehudy Arie Lejba syna Abrahama Mordechaja

UWAGI: wers 11: 5 szwat 5665 = 11 I 1905 wers 12: por. 1 Sm 25, 29

0046: Ohel – tablica epitafijna cadyka Icchaka Meira Rothenberga Altera – Gerer Rebe

UWAGI: wers 10: 23 adar 5626 = 10 III 1866 wers 11: por. 1 Sm 25, 29 Zapis tytułów na podstawie k

0051: nagrobek

UWAGI: wers 2: por. 1 Sm 25, 29

0053: nagrobek Icchak (Icze) ha-Kohen Blas, teść Mosze Jeruchama Morgensztern, syn Menachema Mendela z Kocka

UWAGI: wers 4: błąd w nazwisku – מורגנושטרן zamiast מורגנשטרן wers 9–12: pierwsze litery są z

0054: nagrobek Chaja Roda Jehudit córka Noacha Szachor z Białej, żona Awrahama Mordechaja

UWAGI: wers 4: Imrej Emet (Imrej Emes) – przydomek, a zarazem tytuł głównego dzieła Awrahama Mor

0055: nagrobek Fajgi córka Jehudy Arie Lejba, żony Chanocha Cwi ha-Kohen Lewin

UWAGI: wers 5: gaon – ekscelencja, zwrot grzecznościowy, używany w stosunku do wybitnych rabinów wers 6:

0056: nagrobek Jochewed Riwki córki Jehudy ha-Lewi Kaminer, żony Jehudy Arie Lejba

UWAGI: wers 4: Sfat Emet (Sfas Emes) – przydomek, a zarazem tytuł głównego dzieła Jehudy Arie Lej

0057: nagrobek Fajgi córki Mosze Halfen (Lipszyc), żony Icchaka Meira

UWAGI: Wers 2: lub Halpen wers 4: Chiduszej ha-RIM – przydomek, a zarazem tytuł najważniejszego d

0058: nagrobek Chai Sary córki Szimona Chaima Alter, żony Mosze Becalela Alter

UWAGI: wers 6: Sfat Emet (Sfas Emes) – przydomek, a zarazem tytuł głównego dzieła Jehudy Ari

0059: nagrobek Fajgi córki Imrej Emet (Awrahama Mordechaja), żony Icchaka Meira Alter

UWAGI: wers 4: Imrej Emet (Imrej Emes) – przydomek, a zarazem tytuł głównego dzieła Awrahama Mor

0060: nagrobek Dana syna Icchaka Meira Alter

UWAGI: wers 6: Imrej Emet (Imrej Emes) – przydomek, a zarazem tytuł głównego dzieła Awrahama Mor

0061: nagrobek Icchaka syna Imrej Emet (Awrahama Mordechaja)

UWAGI: wers 4: Imrej Emet (Imrej Emes) – przydomek, a zarazem tytuł głównego dzieła Awrahama Mor

0062: Nagrobek Izrael, Dawid Jehuda

UWAGI: wers 3: por. Hi 1, 1; 1,8; 2, 3. wers 4: formaתמימים zamiast תמים Wers 6: יומו zamiast יומיו

0062: nagrobek Pesa córki Mosze Dawida

UWAGI: wers 2: por. Rdz 31, 52 wers 8: por. Prz 31, 30 wers 11: por. 1 Sm 25, 29

0063: nagrobek Juty córki Dawida ha-Lewi

UWAGI: wers 5: 3 tamuz 5697 = 12 VI 1937 wers 6: por. 1 Sm 25, 29

0064: nagrobek Israela Dawida Jehudy syna Icchaka ha-Lewi Segal

UWAGI: wers 3: por. Hi 1, 1; 1,8; 2, 3 wers 4: forma תמימים zamiast תמים Wers 6: יומו zamiast יומיו

0066: nagrobek Izaka Smolasz

UWAGI: wers 1: lub Smolarz

0069: nagrobek Chaima syna Awrahama

UWAGI: wers 1: por. Rdz 3, 19; napis umieszczony na wizerunku otwartej księgi, wyryty w górnej części mac

0070: nagrobek Dwory córki Icchaka Ajzyka ha-Kohen, żony Jaakowa Sznapir

UWAGI: wers 1: por. Prz 12, 4; 31, 10 wers 8: 5 adar I 5695 = 8 II 1935 wers 9: wers wyróżniony u

0071: nagrobek Icchaka syna Szlomo Kelmanowicz

UWAGI: wers 3: niepełna pisownia wyrazu Tora – תרה wers 6: lub Kelmonowicz wers 7: Simchat Tor

0072: nagrobek Dwory córki Israela, żony Israela Efraima Frydman

UWAGI: wers 1: błąd – השובה zamiast חשובה wers 2: błąd kamieniarza – dodatkowa litera bet pr

0076: nagrobek Szmuela syna Dawida Aharona Braf

UWAGI: wers 6: lub Brof wers 7: 1 tamuz 568… = w/po roku 1920 wers 8: por. 1 Sm 25, 29

0078: nagrobek Dawida Zingera syna Szmuela Arie

UWAGI: wers 5–6: 6 adar 5656 = 20 II 1896

0084: fragment macewy

UWAGI: wers 2: 23 tamuz 5641 = 20 VII 1881 wers 3: por. 1 Sm 25, 29

0088: nagrobek Jehudy Arie syna Meira Szymona Lempkowicz

UWAGI: wers 2: por. Hi 1,1; 1,8; 2,3 wers 9: 1 tiszri 5687 (święto Rosz ha-Szana) = 9 IX 1926 wers 1

0089: nagrobek Michaela Josefa syna Awrahama z Kalisza

UWAGI: wers 7: 27 tiszri 5626 = 17 X 1865

0090: Symboliczny grób rodziny Fraim

UWAGI: inskrypcja w języku jidysz

0093: nagrobek Dowa syna Israela Jakuba

UWAGI: wers 1: por. 2 Krl 23, 17; Ez 39,15 wers 7: błąd – מתעבק zamiast מתאבק wers 11: 3 menac

0094: nagrobek Chany Rachel córki Neftalego …cki ha-Kohen

UWAGI: wers 8: kislew 5637 = XI/XII 1876 wers 9: por. 1 Sm 25, 29

0096: nagrobek Mosze syna Mordechaja

UWAGI: wers 4–5: 18 szwat 5675 = 2 II 1915 wers 6: por. 1 Sm 25, 29

0099: nagrobek Rywki córki Jerachmiela

UWAGI: wers 3: rzeczownik כלה może oznaczać zarówno „pannę”, jak i „pannę młodą&r

0100: nagrobek Israel Mosze syn Szlomo

UWAGI: wers 6: por. 1 Sm 25, 29

0102: fragment macewy

UWAGI: wers 2: por. 1 Sm 25, 29

0105: nagrobek Bajla córka Josefa Lejba, żona Menachema ha-Lewi Kenigsztajn

UWAGI: wers 1: por. Prz 12, 4; 31, 10 wers 6: lub Königstein wers 7: 10 adar 5691 = 27 II 1931 macewa

0106: nagrobek

UWAGI: wers 1: por. 2 Krl 23, 17; Ez 39, 15 wers 4: forma קדרח zamiast קדרה

0108: nagrobek

UWAGI: wers 2: tewet 5683 = XII 1922 – I 1923 wers 3: por. 1 Sm 25, 29

0109: nagrobek Chaja Dwora Smolarczyk

UWAGI: wers 3: por. Prz 31, 20

0110: nagrobek Rywka Lea córka Menachema Dowa, żona Jaakowa Frydman

UWAGI: wers 7: 26 adar 5687 = 28 II 1927 wers 8: por. 1 Sm 25, 29

0111: nagrobek Lea Perel córka Godela, żona Nachuma Rozynberg

UWAGI: wers 1: por. Lm 1, 6; forma עניני zamiast עיני bądź עינינו wers 7: 2 tewet 5672 = 23 XII 19

0113: nagrobek Mosze syn Israela Zaborowicz

UWAGI: wers 4: por. Ps 101, 6 wers 8: lub Zaborowic, Zoborowicz, Zabarawicz wers 9: 18 aw 5649 = 15

0115: nagrobek

UWAGI: wers 2: 17 tiszri 5680 = 11 X 1919 wers 3: por. 1 Sm 25, 29

0116: nagrobek Dawid Ozer syn Lewiego Icchaka ha-Lewi Rajchman

UWAGI: wersy 1–5: pierwsze litery wersów są powiększone i tworzą akrostych–imiona zmarłego: Dawi

0117: nagrobek Chana Jochewed córka Eliezera, żona Icchaka Meira Szwarcwort

UWAGI: wers 7: lub Szwarcwart wers 8–9: 13 adar I 5695 = 16 II 1935

0118: Macewa nr 118

UWAGI: wers 4: obecnie fragment nagrobka z początkiem nazwiska jest nadłamany. Nazwisko zostało zrekonstruowane dz

0118: nagrobek Awraham syn Efraima Fatermiler

UWAGI: wers 3: por. Ps 101, 6 wers 7: lub Fatermiller, Fatermüller

0122: nagrobek Fajga córka Israela

UWAGI: wers 5: prawdopodobnie została tu zapisana data śmierci. Rok 650 = 1889/1890, zatem Fajga zmarła w/

0123: nagrobek Szoszana córka Icchaka i Simy Goldhecht

UWAGI: wers 4: fragment nagrobka z początkiem nazwiska jest nadłamany. Nazwisko zostało zrekonstruowane dz

0124: nagrobek Mordechaj syn Mosze Skrzypek

UWAGI: wers 7: 9 tewet 5676 = 16 XII 1915 wers 9: por. 1 Sm 25, 29

0125: nagrobek Dawid Chaim Jehuda syn Aleksandra Zyskind

UWAGI: wers 9: 11 tiszri 5654 = 21 IX 1893 wers 10: por. 1 Sm 25, 29

0126: nagrobek Tabak córka Arie Lejba

UWAGI: wers 1: Sidur – modlitewnik zawierający pełny zbiór modlitw codziennych i przeznaczonych na

0127: nagrobek Eleazar Zeew syn Beniamina Bajnisza

UWAGI: wers 5: niestandardowa forma בזכריני wers 8: 1 tamuz 5664 = 14 VI 1904; por. 1 Sm 25, 29

0128: nagrobek Michal córka Dowa, żona Beniamina Bajnisza Messing

UWAGI: wers 7: Szuszan Purim – 15 adar 600 = 19 II 1840; nierównomierne rozmieszczenie inskrypcji

0129: nagrobek Arie syn Mosze Filezow

UWAGI: wers 8: lub Filezaw, Pilezow wers 9: 1 elul 5677 = 19 VIII 1917 wers 10: por. 1 Sm 25, 29

0131: nagrobek Michla córka Awrahama Mordechaja, żona Mordechaja Mardyks

UWAGI: wers 2: por. Lm 1, 16 wers 9: lub Mardiks, Mordyks wers 10: 26 ijar 5697 = 7 V 1937; por. 1

0132: nagrobek Aharon Eli syn Dawida Gotman

UWAGI: wers 1: por. Hi 1, 1; 1, 8; 2, 3 wers 5: 1 kislew 5675 = 19 XI 1914 wers 6: por. 1 Sm 25,

0133: nagrobek

UWAGI: wers 2: tamuz 5665 = VII/VIII 1905 wers 3: por. 1 Sm 25, 29

0134: nagrobek

UWAGI: macewa w prywatnym Muzeum Regionalnym w Górze Kalwarii

test2:

test2

Dodaj macewę