Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Cmentarz żydowski w Chełmie (zbieg ul. Kolejowej i Starościńskiej)

Nie znamy daty założenia cmentarza żydowskiego w Chełmie (u zbiegu ul. Starościńskiej i Kolejowej). Dr Szymon Millner podczas badania cmentarza na początku XX w. prawdopodobnie znalazł macewy pochodzące z lat 1442, 1483, 1484, 1484 i 1496. Według ustnych przekazów przed wojną na cmentarzu znajdował się także nagrobek z 1248 roku. Prawdziwość obu tych informacji nie została jednak potwierdzona. W 1932 r. dane Millnera podawał w wątpliwość Majer Bałaban. Paweł Sygowski w opracowaniu Cmentarz żydowski w Chełmie (maszynopis z 1985 r.) przypuszczał, że żydowska nekropolia w Chełmie musiała istnieć już w drugiej połowie XVI w., przy czym nie ma pewności, że znajdowała się przy obecnej ul. Kolejowej. Najstarsze dokumenty źródłowe określające obecną lokalizację cmentarza pochodzą dopiero z 1823 r., natomiast pierwsze pisemne wzmianki o cmentarzu — z 1755 r., kiedy to gmina żydowska i bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza zawarły porozumienie dotyczące opłat za pochówki. Prawdopodobnie po...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
1

0001: Spis macew z cmentarza żydowskiego w Chełmie

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Chełmie jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Ży

Dodaj macewę