Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 85 998 240 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Cmentarz żydowski w Bełzie został założony około 1790 r. w zachodniej części miasta. W wyniku dewastacji do dziś na jego terenie przetrwało około 150 macew, w tym nagrobki przywódców miejscowej dynastii chasydzkiej: Szaloma Rokeacha z Bełza, zwanego Sar Szalom (zm. w 1855 r.), jego syna Jehoszuy Rokeacha (zm. w 1894 r.) oraz wnuka Isachara Dowa Rokeacha (zm. w 1926 r.). W ostatnim czasie nekropolia została uporządkowana i ogrodzona. Na sąsiadującej działce wzniesiony został budynek, mieszczący synagogę i hotel dla osób pielgrzymujących do grobów cadyków. Klucze do bramy cmentarza udostępnia rodzina Prokopek, zamieszkała przy ul. Mickiewicza 108, tel. 03257 52417. ...

Więcej

Wynik wyszukiwania

Znalezione pozycje
109

0001: Zew Wolf syn Jakowa

Zm. 8 tewet 5662 r. (18.12.1901 r.)  

0002:

---------

0003: Brak danych personalnych

Zm. 10 nisan 5657 r. (12.04.1897 r.) Macewa mężczyzny  

0004:

---------

0005: Mosze Mordechaj syn Naftalego

Zm. [...] elul 5655 r. (sierpień/wrzesień 1895 r.)

0006: Josef syn M[...]

Zm. 3 szwat 5687 r. (06.01.1927 r.)  יוסף בן מ[...]  Josef syn M[...]Josef syn M[

0007:

---------

0008:

---------

0009:

---------

0010:

---------

0011:

---------

0012:

---------

0013:

---------

0013A:

---------

0014:

---------

0014A:

---------

0015:

---------

0015A:

---------

0015B:

---------

0016:

---------

0017: Szlomo Jakow syn Josefa Zundela

Zm. 22 tewet 5656 r. (08.01.1896 r.)  

0018:

---------

0019: Jehoszua syn Szaloma

Zm. 23 szwat 5654 r. (30.01.1894 r.)

0020: Issachar Dow syn Jehoszuy

Zm. 22 marcheszwan 5687 r. (30.10.1926 r.)30.10 

0021: Elazar syn Szaloma

Zm. 19 kislew 5642 r. (11.12.1881 r.)

0022:

---------

0024:

---------

0025:

---------

0026:

---------

0027: Brak danych personalnych

Macewa mężczyzny  

0027: Brak danych personalnych

Macewa mężczyzny  

0028:

---------

0029:

---------

0030:

---------

0031:

---------

0032: Hencza Miriam córka Mosze Cwi

Zm. 17 elul 5608 r. (15.09.1848 r.)848 r.).09.1848 r.) 

0034:

---------

0035:

---------

0037:

---------

0038: Elimelech syn Icchaka

Zm. 20 marcheszwan 5665 r. (29.10.1904 r.)1904 r. 29.10. 

0039: Sar Szalom syn Elazara

Zm. 27 elul 5615 r. (10.09.1855 r.)

0040: Sara Mirel córka Abrahama Jehoszuy Heszela

Zm. 10 elul 5688  r. (26.08.1928 r.)

0042:

---------

0043:

---------

0046: Brak danych personalnych

Zm. 22 tewet 5642 r. (13.01.1882 r.) Macewa kobiety    

0047:

---------

0048: Malka córka Issachara Dow Bera

Zm. 8 elul 5613  r. (11.09.1853 r.)

0049:

---------

0051: Dawid syn Szlomo

Zm. 8 cheszwan 5644 r. (08.11.1883 r.)08.11.1 

0052: Szalom syn Dawida

Zm. 29 adar II 5630 r. (01.04.1870 r.)

0054:

---------

0055:

---------

0056:

---------

0059:

---------

0060:

---------

0061:

---------

0062:

---------

0063:

---------

0064:

---------

0065:

---------

0066:

---------

0067:

---------

0068:

---------

0100:

---------

0102:

---------

0103:

---------

0104: Abraham Jakow syn Arie

Zm. 15 szwat 5648 r. (28.01.1888 r.)

0105:

---------

0106: Rafael syn Chaima Zewa

Zm. [...] 5642 r. (1882 r.)  

0107:

---------

0108:

---------

0109:

---------

0110: Szlomo ha-Kohen syn Arie ha-Kohen

Zm. [...] tamuz 5669 r. (czerwiec/lipiec 1909 r.)

0111:

---------

0112:

---------

0113: Brak danych personalnych

Zm. 24 ijar 5656 r. (07.05.1896 r.) Macewa mężczyzny

0115: Jakow Kopel ha-Kohen syn Dow Berila

Zm. 2 kislew 5674 r. (01.12.1913 r.)  

0116: Manoach Hendel syn Jeremiasza ha-Lewi

Zm. 16 ijar 5667 r. (30.04.1907 r.)

0117:

---------

0118:

---------

0120: Brak danych personalnych

Zm. 27 szwat 5673 r. (04.02.1913 r.) Macewa mężczyzny

0121: Mordechaj syn Israela Chaima ha-Lewi

Zm. 18 tiszri 5633  r. (20.10.1872 r.)

0124: Eljahu Mosze syn Eliezera

Zm. 5 siwan 5632 r. (11.06.1872 r.)

0125: Brak danych personalnych

Zm. 2 tewet 56(73) r. (12.12.1912 r.) Macewa kobiety  

0201:

---------

0203: Abraham syn Szragi Fajwela

Zm. 16 ijar 5696 r. (08.05.1936 r.)  

0302:

---------

0303: Cwi syn Zewa

Zm. 13 cheszwan 5693 r. (12.11.1932 r.)  

0306: Mordechaj syn Eliezera ha-Lewi

Zm. 20 siwan 5696 r. (10.06.1936 r.)  

0307:

---------

0309:

---------

0401:

---------

Dodaj macewę