Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 013 767 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Wsparcie finansowe

Opracowanie nowych tekstów w portalu jest możliwe dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

wsparcie finansowe

Portal powstał dzięki wsparciu Orange
Portal powstał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji BRE Banku.
Portal "Wirtualny Sztetl" został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 4: „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego”
Na portalu publikowane są zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, pozyskane w ramach współpracy Narodowego Archiwum Cyfrowego z Muzeum Historii Żydów Polskich.
Wirtualny Sztetl i Jewish Records Indexing - Poland współpracują w zakresie udostępniania informacji o charakterze genealogicznym
We współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma Muzeum Historii Żydów Polskich publikuje na portalu "Wirtualny Sztetl" wybrane zdjęcia z kolekcji Instytutu, a także artykuły na temat relacji ze zbiorów ŻIH.
Instytut Adama Mickiewicza przekazał Muzeum Historii Żydów Polskich materiały z portalu Diapozytyw.
Na portalu publikowane są zdjęcia pozyskane dzięki uprzejmości United States Holocaust Memorial Museum.
Projekt Wirtualny Sztetl jest wspierany przez Fundację Konrada Adenauera.
Fundacja Shalom udostępniła zdjęcia z kolekcji "I ciągle widzę ich twarze". We współpracy z Fundacją zostały także opracowane prace z konkursów Fundacji Shalom - "Na wspólnej ziemi" i "Historia i kultura Żydów polskich"
Uniwersytet Wrocławski - Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego opiekuje się częścią portalu poświęconą województwu dolnośląskiemu; studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wykonywali tłumaczenia na język angielski dla portalu.
Projekt „Wirtualny Sztetl na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Ziemi Lubuskiej” został sfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Uniwersytet Jagielloński - współpraca przy opracowywaniu historii miejscowości w województwie małopolskim w ramach praktyk terenowych studentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
BillionGraves.com to jeden z projektów MyHeritage.com. Tworzy bazę grobów z cmentarzy całego świata.
W ramach Projektu Wolontariat Europejski, Program „Młodzież w działaniu” gościliśmy dwoje Wolontariuszy Daniela Słomkę i Magdalenę Buerbaumer. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Український центр вивчення історії Голокосту
W latach 2012-214 Centrum Kultury Żydowskiej i Informacji w Wilnie prowadziło litewską wersję portalu Wirtualny Sztetl