Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Wiedza

2010-08-31

Jom Kipur, cz.2

Ilustracja
Poranna liturgia w synagodze zaczyna się od odśpiewania hymnu Adon Olam, który zakończył wieczór Kol Nidre. Nabożeństwo trwa następnie przez cały dzień. Po modlitwie porannej, szacharit, odmawia się specjalną modlitwę, musaf. Później jest modlitwa południowa, mincha. Jako ostatnia odmawiana jest specjalna modlitwa, neila, która zamyka Dzień Pojednania. Każda z tych modlitw zakończona jest formułą pokutną, czyli selichot. Poszczególne teksty selichot, które należą do dziesięciu dni pokutnych, powtarzane są jeszcze bardziej uroczyście. Za każdym razem towarzyszy temu wyznanie grzechów. Najpierw wierni czynią to po cichu w czasie modlitwy głównej. Zaś na zakończenie selichot cała wspólnota na czele z kantorem wyznaje swoje winy.

W Jom Kipur dwukrotnie wynosi się na bimę Święty Zwój Tory i czyta się odpowiednie passusy. Rankiem, po modlitwie szacharit, czytany jest 16 rozdział III Księgi Mojżeszowej. W tym rozdziale znajduje się opis służby w Świątyni w Dniu Pojednania. Czytanie dzieli się na części sześć lub siedem, jeśli Jom Kipur wypada w szabat. Dlatego przed Torę zostaje wezwanych sześć lub siedem osób.

Później, kiedy rozpoczyna się odmawianie modlitwy południowej, Tora zostaje rozwinięta po raz drugi. Tym razem trzy osoby odczytują 18 rozdział III Księgi Mojżeszowej, który zawiera ostrzeżenie przed grzechami bałwochwalstwa i nieczystości oraz nawołuje do uświęcenia życia. Trzecia osoba czyta także Księgę Jonasza, w której zawarta jest historia nawrócenia mieszkańców Niniwy. W południe święta Jom Kipur wierni klękają w synagodze. Czynią to tylko w tym szczególnym momencie i w dniu Nowego Roku. Następuje potem opowieść, jak przed wiekami w Świątyni Jerozolimskiej sprawowano liturgię w Jom Kipur. Wówczas kapłan wypowiadał czteroliterowe imię Boga. Usłyszawszy tę historię, tak jak biblijni Izraelici, Żydzi chwalą Boga słowami: Pochwalone niech będzie Imię wspaniałości Jego teraz i na wieki.

Jom Kipur kończy modlitwa neila, na którą składają się poruszające błagania wznoszone do Boga. Po raz ostatni otwiera się szafę ołtarzową. Zgromadzeni odmawiają Szemot: „Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad – Słuchaj Izraelu, Adonaj jest naszym Bogiem! Adonaj jest jedyny!”. Rozbrzmiewa dźwięk szofaru. Jom Kipur dobiegł końca.

Komentarze

...