Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 011 148 zn. | 84156 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

 

 
 

Linki

Polecane strony:

 

Ilustracja

Mémorial de la Shoah – Paryskie centrum i muzeum dokumentacji żydowskiej Shoah Memorial jest największym centrum dokumentacji Holokaustu w Europie. Na stronach internetowych tej organizacji można znaleźć wiele materiałów związanych z tematyką Holokaustu, takie jak na przykład internetowa encyklopedia oraz baza danych ofiar deportowanych z Francji.

 

Ilustracja

Lithuanian Holocaust Atlas

 

Ilustracja

Stowarzyszenie 614. Przykazania – portal o judaizmie

 

Portal Erec Israel

 

Ilustracja

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska Izrael

 

Ilustracja

Litvak Cemetery Catalogue

 

Podczas przeszukiwania internetu w celu zdobycia informacji możemy odwiedzić następujące strony:   

AllGenerations

Portal społecznościowy skupiający osoby ocalone z Holocaustu, ich dzieci i wnuki. W tworzeniu portalu uczestniczą muzea Holocaustu, organizacje z nimi związane, ośrodki naukowe i wszystkie osoby zainteresowane nauczaniem o tolerancji. Portal pomaga w wyszukiwaniu miejsc, z których pochodzą ocaleni oraz informacji na ich temat.  

Archiwum Map Zachodniej Polski 

Archiwum Map Zachodniej Polski udostępnia bezpłatnie wysokiej jakości kopie map archiwalnych. Jest to nieoceniona pomoc naukowa w badaniach m.in. nad historią regionalną i genealogią. 

Narodowe Archiwum Cyfrowe – wyszukiwarka informacji archiwalnych

Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje, konserwuje oraz udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. Pod proponowanym adresem znajduje się moduł służący do udostepniania informacji archiwalnych za pośrednictwem Internetu.

Skarby Podkarpackie

Wydawnictwo powołane w ramach programu „Skarby Podkarpackie”. Celem projektu jest rozwój pogranicza polsko – ukraińskiego poprzez popularyzację wiedzy z zakresu historii i kultury. Projekt ma edukować o wspólnej tradycji i historii oraz likwidować uprzedzenia we wzajemnych kontaktach wynikające z zawiłości historii tego terenu. Cel ten jest realizowany poprzez wydawanie periodyku "Skarby Podkarpackie" i prowadzenie strony internetowej.

Bibliografia Historii Polskiej

Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana została we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.  Wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005. 

Biblioteka Narodowa – Katalogi i bibliografie

Biblioteka Narodowa to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce, jest głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej.  

CJH Digital Collections

Strona udostępniająca materiały cyfrowe takich instytucji jak: Center for Jewish History, the American Jewish Historical Society, the American Sephardi Federation, the Leo Baeck Institute, Yeshiva University Museum, and the YIVO Institute for Jewish Research. Archiwa te zawierają ponad 25000 pozycji takich jak: rzadkie książki, książki dla dzieci, listy, mapy, zdjęcia i in.

  The Archives of Historical and Ethnographic Yiddish Memories

Strona zawierająca wywiady w języku jidysz, przeprowadzone z około 380 świadkami historii pochodzącymi z Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Węgier i Słowacji.

Holocaust Encyclopedia

Bogata baza materiałów dotyczących Holocaustu, Trzeciej Rzeszy oraz walki przeciwko prześladowaniom Żydów podczas drugiej wojny swiatowej.

Jewish Genealogy and Avotaynu

Avotaynu jest wiodącym wydawnictwem zajmującym się genealogią. Znaleźć tu można zarówno ogólne przewodniki genealogiczne, jak i informacje dotyczące poszczególnych nazwisk. 

Miasta w Dokumencie Archiwalnym – Polska.pl

Prezentowana jest tu historia miejscowości, które miały znaczący wkład w historię gospodarczą i kulturalną Polski. Eksponowane są tutaj dokumenty gromadzone są w ramach projektu Miasta w Dokumencie Archiwalnym.

Polish Roots Resources

Strona opisuje historię Polski, począwszy od XVI w. aż po II połowę wieku XX. 

Poland ShtetLinks Index

Strona zawiera informacje dotyczące skupisk ludności żydowskiej na terenie Polski. Znaleźć tu można mapy miejscowości, zdjęcia i dane historyczne.

The Central Database of Shoah Victims' Names

Yad Vashem przy współpracy ze swoimi partnerami zajmuje się zbieraniem danych o ofiarach Holocaustu, informacje są publikowane na tej stronie.

International Jewish Cemetery Project

International Jewish Cemetery Project jest organizacją non-profit, opierającą się na pracy ochotników i wolontariuszy. Jest to inicjatywa, która powstała dzięki współpracy IAJGS – the International Assocation of Jewish Genealogical Socities – portalu JewishGen oraz JewishGen Online Worldwide Burial Registry. Ma służyć udokumentowaniu i opisaniu wszystkich żydowskich cmentarzy i miejsc pochówku na świecie. Każdy użytkownik może przekazać darowiznę w postaci zdjęć, informacji i materiałów na temat wybranych cmentarzy oraz miejsc pochówku.

United States Holocaust Memorial Museum Research

Baza danych Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie dająca dostęp do publikacji akademickich, katalogu biblioteki Muzeum oraz list ocalonych.

USC Shoah Foundation Institute I Video Testimony Clips

Archiwum zawiera świadectwa ocalonych z Holocaustu i innych świadków. 

Yad Vashem Library

Biblioteka Yad Vashem zawiera bogate zbiory dotyczące Holocaustu.

Yad Vashem Photo Archive

Pokaźna kolekcja fotografii związanych z tematyką Holocaustu.

Żydowski Instytut Historyczny – zbiory

Żydowski Instytut Historyczny posiada bardzo bogaty  zbiór publikacji oraz dzieł sztuki związanych z historią i kulturą Żydów polskich. Najcenniejszą częścią zbiorów jest podziemne archiwum getta warszawskiego, Archiwum Ringelbluma

Holocaust Center w Bostonie

Holocaust Center w Bostonie upamiętnia kluczowe wydarzenia historyczne, tworząc wyjątkowy zbiór książek, filmów i materiałów archiwalnych. Podstawowe cele Centrum to: dokumentowanie i ochrona dziedzictwa historycznego; walka z nienawiścią, uprzedzeniami, niewiedzą i obojętnością poprzez edukację; zapobieganie przyszłym tragediom poprzez prowadzenie badań historycznych.

Centropa

Centropa, projekt koncentrujący się na historii mówionej, zdołała już zebrać ponad 1300 wywiadów z Żydami, którzy żyli w Europie Środkowej i Wschodniej, dawnym Związku Radzieckim, a także w gminach na terenie Grecji, Turcji i Bałkanów. 

The Miriam Weiner Routes to Roots Foundation

Routes to Roots Foundation powstała w 1994 r. Jej główne cele to między innymi: badanie i dokumentowanie dziedzictwa żydowskiego, archiwów i judaików w Europie Środkowej; promowanie badań nad żydowską genealogią a także działalności mającej na celu ochronę materiałów genealogicznych; gromadzenie, katalogowanie i rozpowszechnianie informacji zebranych podczas badań nad dziedzictwem żydowskim.

Lo Tishkach

Lo Tishkach to organizacja dążąca do zapewnienia skutecznej i trwałej ochrony cmentarzy żydowskich w całej Europie. Jej celem jest edukacja młodych Europejczyków w poszanowaniu dla odmienności, dbanie o wielokulturowe dziedzictwo kontynentu. Członkowie organizacji Lo Tishkach odwiedzają cmentarze, zbierają informacje i wykonują prace konserwacyjne, aby chronić te historycznie ważne miejsca.

Portal internetowy Lo Tishkach zawiera publiczną bazę danych wszelkich żydowskich miejsc pochówku w Europie. Obejmuje ona ponad 9000 cmentarzy i masowych grobów.

Jewish History Museum w Arizonie

Jewish History Museum w Arizonie powstało w 1910 roku. Prezentuje bogate dziedzictwo żydowskie, prowadzi też specjalny program koncentrujący się na relacjach indywidualnych oraz historii mówionej.

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 – 1939

Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 – 1939.

Radzima.org

Projekt Radzima.org jest próbą zapisania i uporządkowania historii i dziedzictwa Białorusi.

Globus Belarusi

Globus Belarusi gromadzi zdjęcia i opisy architektonicznych zabytków Białorusi. Zgromadzono tam 9 200 obiektów oraz 39 000 zdjęć kościołów, zamków, kaplic, kamienic oraz innych obiektów. Ich historia jest krótko przedstawiona, wskazana jest także najciekawsza trasa dojazdu do obiektu i to, co można na niej zobaczyć.

Białoruska Biblioteka Narodowa

Portal Białoruskiej Biblioteki Narodowej zapewnia użytkownikom dostęp do zasobów Biblioteki (elektronicznego katalogu zbiorów bibliotecznych, zdjęć, baz danych i publikacji elektronicznych) oraz usług informacyjnych.

Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews (Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras)

Centrum Badania Kultury i Historii Żydów Wschodnioeuropejskich jest akademicką i społeczną instytucją utworzoną 2 lipca 2004 roku. Jej celem jest badanie dziedzictwa żydowskich społeczności na Litwie i krajach sąsiednich oraz propagowanie wiedzy na ten temat.

Memoriał – lista ofiar terroru politycznego w ZSRR (Жертвы политического террора в СССР)

Baza danych zawierająca uporządkowany alfabetycznie według nazwisk spis ponad 2 600 000 ofiar terroru politycznego w Związku Radzieckim, w tym także polskich Żydów.

Topographic Maps of Eastern Europe

Strona zawierająca szczegółowe mapy Wschodniej Europy – w szczególności regionów składających się na żydowską strefę osiedlenia (Черта оседлости) w carskiej Rosji.

The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP)

Beit Hatfutsot. The Museum of the Jewish People

Ghetto Fighters House Archives

World Zionist Organization. The Central Zionist Archives

Litvak Cemetery Catalogue

Jewish Heritage Europe

Zniszcone niemieckie synagogi i społeczności

jüdische-gemeinden.de

Polski słownik judaistyczny

Archiwa litewskie on-line

Miejsca masowych egzekucji ludności żydowskiej we wschodniej Europie

 

Odnośniki do innych ciekawych stron

 

 

Zdjęcia