Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 011 148 zn. | 84156 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

 

 
 

FAQ

FAQ – czyli Często Zadawane Pytania
 

I.  Rejestracja
II. Dodawanie tekstów
III. Dodawanie fotografii i plików graficznych
IV. Dodawanie plików audio i video
V.  Społeczności Sztetla
VI. Administratorzy i Bezpieczeństwa
VII. Mapy
VIII. Inne


I. Rejestracja

1. Czy muszę się zarejestrować, by mieć dostęp do wszystkich materiałów zamieszczonych na portalu?
– Nie. Każdy użytkownik nawet bez rejestracji ma dostęp do wszystkich materiałów zamieszczonych na portalu. Wyjątkiem są materiały w dziale „Ludzie, listy nazwisk, genealogia”, które można przeglądać po zalogowaniu.

2. Jakie korzyści wynikają dla mnie z zarejestrowania się na stronie?
– Tylko po zarejestrowaniu się można wprowadzać swoje teksty, lub modyfikować istniejące. Poza tym zarejestrowanie się daje możliwość otrzymywania informacji na temat nowych materiałów, wysyłania wiadomości między użytkownikami portalu, uczestniczenia w różnych inicjatywach społecznościowych.

3. Czy mogę gdzieś zamieścić swój kontakt, żeby czytelnicy mogli się ze mną skontaktować? (np. adres email)
– Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu można zgodzić się na wymienianie wiadomości między Użytkownikami. To jedyna przewidziana na Portalu forma komunikacji.

4. Dlaczego nie mogę się zalogować?
– Proszę upewnić się, czy nie ma włączonego klawisza CapsLock, czy odpowiednio wpisywane są login i hasło. Jeśli ciągle nie można się zalogować proszę o kontakt z administratorem.

II. Dodawanie tekstów

1. Gdzie można znaleźć wskazówki dotyczące opracowania tekstów na stronę?
– Porady dotyczące opracowania tekstu znajdują się w zakładce Pomoc.

2. Kto może zostać autorem publikacji?
– Nasz Portal otwarty jest na współpracę z każdym, kto zechce się podzielić z nami swoją wiedzą i informacjami.

3. Czy po wklejeniu tekstu pojawi się moje nazwisko jako autora tekstu?
– Oczywiście. Każdy, kto napisze lub rozbuduje artykuł będzie występował pod nim jako jego Autor lub Współautor (w przypadku rozbudowywania istniejącego artykułu).

4. Czy na stronie można umieszczać artykuły w obcym języku, np. w angielskim, hebrajskim ?
– Artykuły w języku obcym można zamieszczać na stronie po przełączeniu w prawym górnym rogu na odpowiednią wersję językowa.

5. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące długości artykułów?
– Nie. Jeśli administrator stwierdzi, że artykuł jest za długi sam go skróci i skontaktuje się z Autorem, aby Autor to zaakceptował.

6. Dlaczego po wklejeniu tekstu nie znajduję go na stronie?
– Każdy tekst przed opublikowaniem na stronie jest sprawdzany przez naszych administratorów. Pojawi się on na stronie tak szybko, jak tylko zostanie sprawdzony.

7. Czy inni użytkownicy mogą zmieniać moje teksty?
– Każdy tekst może zostać rozbudowany lub poprawiony.

8. Czy po zamieszczeniu tekstu na stronie mam możliwość kontroli wprowadzanych do niego zmian?
– Kontrolę sprawują tylko administratorzy, ale zawsze można zobaczyć i porównać wszystkie wersje tekstu.

9. Czy każdy artykuł zostanie umieszczony na stronie?
– Zostaną zamieszczone te artykuły, które wnoszą ważne informacje w danym temacie.

10. Czy istnieje możliwość komentowania zamieszczonych tekstów?
– Po zarejestrowaniu się można napisać do Autora tekstu. Na razie nie przewidujemy stworzenia forum.

11. Czy mogę założyć/zaproponować nową kategorię do artykułu/na stronę Wirtualnego Sztetla?
– Oczywiście. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które pozwolą nam ulepszyć Portal. W takich sprawach prosimy o skontaktowanie się z administratorem strony (zakładka Kontakt).

12. Czy mój artykuł musi zawierać przypisy?
– Każdy tekst, który został zaczerpnięty z innego utworu (artykuł, książka, źródło) musi zostać oznaczony przypisem (patrz Regulamin). Inaczej tekst może zostać potraktowany jako plagiat i usunięty z Portalu.

13. W jaki sposób mam umieścić przypisy do mojego artykułu?
– W edytorze tekstu znajduje się funkcja wklejanie przypisów. Po kliknięciu jej klawisza pojawia się okienko, w którym należy wpisać przypis.

14. Czy mogę dokonywać zmian w opublikowanym artykule?
– Każdy zarejestrowany użytkownik może rozbudowywać już istniejące artykuły. Nie można usunąć istniejącego artykułu, lecz jeśli powinien on zostać usunięty, można poprosić o to administratora, przekazując mu swoje uwagi (zakładka Kontakt).

15. Czy mogę usunąć artykuł, który wcześniej opublikowałem?
– Usuwania artykułów może dokonywać jedynie administrator.

16. Co mogę zrobić, gdy zauważę że w opublikowanym artykule są błędy/niezgodności?
– Można artykuł poprawić  albo wysłać wiadomość do administratora.

17. Napisałem ciekawy artykuł, ale nie wiem gdzie go zamieścić.
– Przekaż artykuł administratorowi. Zostanie on przeczytany przez nasz zespół i z pewnością znajdziemy dla niego odpowiednie miejsce na Portalu.

18. Czy w artykule mogę zamieszczać linki do innych stron internetowych?
– Tak.

19. Czy w przypadku powtarzających się nazw miejscowości istnieje ryzyko, że tekst zostanie niewłaściwie zamieszczony/zlokalizowany?
– Oprócz nazwy w opisie miejscowości jest miejsce na zaznaczenie położenia geograficznego, wybranie województwa, więc nie ma takiego ryzyka.

20. Czy w przypadku cytatów w obcym języku, powinienem zapisać je w oryginalnym brzmieniu czy samodzielnie przetłumaczyć je na język polski?
– Proponujemy zapisanie ich zarówno w obcym języku, jak również zamieszczenie tłumaczenia, przy czym najważniejsze jest tłumaczenie na język polski.

III. Dodawanie Zdjęć i Plików Audio

1. W jaki sposób mogę wkleić do artykułu zdjęcie, mapę miasta, skan lub inny plik graficzny?
– W poszczególnych polach nawigacji miasta znajduje się przycisk „Dodaj zdjęcie”. Umożliwia on dodawanie zdjęć, planów i innych materiałów, poza filmami i nagraniami dźwiękowymi, do których służą odpowiednie przyciski.

2. Czy w formularzu dodawania zdjęć muszę wypełnić wszystkie pola opisu?
– Tak. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól opisu zdjęcia. Należy unikać pisania wyłącznie wielkimi literami. Tytułów oraz opisów nie bierzemy w cudzysłów.

3. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce „Autor”?
– W tym miejscu należy podać imię i nazwisko autora zdjęcia. Może ono być różne od nazwiska osoby zamieszczającej plik. Dopuszcza się używanie pseudonimów artystycznych. Jeśli nazwisko autora nie jest znane i jednocześnie użytkownik posiada oryginał fotografii (np. przedwojenne zdjęcie z albumu rodzinnego), w rubryce „Autor” należy wpisać: Nieznany           

4. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce „Tytuł”?
– Tytuł powinien w jednym zdaniu zawierać podstawowy opis zdjęcia, np.
Budynek dawnej synagogi w Płocku
Rodzina Hersza Rozenblum

Po tytule nie stawiamy kropki.

5. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce „Data wykonania zdjęcia (yyyy–mm–dd)”?
Data wykonania zdjęcia jest automatycznie pobierana przez portal z pliku Exif, który domyślnie posiada każda fotografia wykonana aparatem cyfrowym. Jeśli plik Exif został usunięty za pomocą programu graficznego lub zamieszczany jest skan, należy ręcznie wpisać datę w formacie rrrr–mm–dd, np. 2013–10–09]. Jeżeli dokładna data nie jest znana, dopuszczalny jest wpis: Około 1930

6. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce „Opis zdjęcia (co przedstawia)”?
Podajemy tu rozszerzony, 2– lub 3–zdaniowy opis fotografii. Po opisie zdjęcia stawiamy kropkę. W przypadku obiektów materialnych o zmienionym przeznaczeniu, podajemy obie funkcje:

Budynek dawnej synagogi w Płocku. Obecnie wykorzystywany jako Muzeum Żydów Mazowieckich.

Rodzina Hersza Rozenbluma. Od prawej stoją: Bluma, Hersz, Abram, Sara Rozenblum. Zdjęcie wykonane na wczasach w Zakopanem.

7. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce „Opis obiektu"?
– W przypadku oryginalnych zdjęć wpisujemy: fotografia oryginalna. Dla zdjęć, do których mamy prawa autorskie a nie posiadamy oryginału, wpisujemy: kopia fotografii. W przypadku archiwalnych pocztówek: pocztówka; dla grafik: grafika

8. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce „Miejsce zrobienia zdjęcia”?
– Podajemy nazwę miejscowości, w której wykonano zdjęcie oraz – o ile możliwe – nazwę ulicy. Stosujemy nazwy polskojęzyczne: Nowy Jork (zamiast New York). W przypadku nazw zmienionych w wyniku podziałów administracyjnych dopuszcza się stosowanie polskich nazw historycznych, np. Stanisławów (zamiast Iwano–Frankiwsk)]. W tym polu nie zamieszczamy adnotacji typu „Cmentarz żydowski”,  „Synagoga”.]    

9. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce  „Słowa kluczowe”?
– W tej rubryce zaznaczamy słowa kluczowe, które opisują zdjęcie i pozwalają na jego indeksację przez wyszukiwarki typu Google. Słowa kluczowe piszemy małymi literami i oddzielamy przecinkami, np.:

synagoga w płocku, płock synagoga, plock synagogue

Dopuszcza się słowa kluczowe w różnych językach.

10. Co mam wpisać w formularzu dodawania zdjęć w rubryce „Źródło (gdzie znajduje się oryginał, obiekt itp.)”?
–W przypadku zdjęć z kolekcji prywatnych należy wpisać Kolekcja prywatna Adama Nowaka

W przypadku zdjęć ze zbiorów instytucji wpisujemy:
Zbiory Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

11. Jak mam dodać plik ze zdjęciem?
– Formularz dodawania zdjęć pozwala załadować z dysku użytkownika na portal do jednej kategorii do 5 fotografii o takim samym opisie. Jeśli opisy różnią się (np. Budynek synagogi Remu w Krakowie i  Aron ha–Kodesz w synagodze Remu), prosimy o oddzielne dodanie fotografii. Łączny rozmiar 5 dodawanych jednocześnie plików nie może przekroczyć 110 MB.

12. Jakie są dopuszczalne i preferowane parametry dodawanych zdjęć?
Minimalny rozmiar zdjęcia to 640 x 480 pikseli, jednak zalecamy dodawanie fotografii w oryginalnych rozmiarach, bez zmniejszania w programach graficznych. Zdjęcia powinny posiadać domyślny plik EXIF, który zawiera m. in. datę wykonania fotografii. Prosimy o unikanie nadruku daty na zdjęciu. Rekomendujemy następujące formaty plików: jpg, png, tiff (tiff jako mapa bitowa).

Zdjęcia powinny być wykonane poprawnie pod względem ekspozycji i ostrości. Fotografie nieostre, przekrzywione, nie oddające odpowiednio wyglądu obiektu i niezwiązane z tematem, mogą być odrzucone przez administratora.

13. Co mam wpisać w rubryce „Szerokość i Długość”?
– Ta rubryka pozwala zaznaczyć współrzędne geograficzne miejsca wykonania zdjęcia. Zostanie ona uzupełniona automatycznie po zaznaczeniu miejsca na mapie (w prawym górnym rogu, przy formularzu opisu fotografii).

14. Jak mam otagować zdjęcie?
– Pod formularzem dodawania zdjęcia znajduje się lista tagów opisujących fotografię. Dzięki temu inni użytkownicy portalu mogą łatwo wyszukiwać interesujące ich zdjęcia. Przy dodawaniu zdjęć można zaznaczyć jeden lub więcej tagów. Zaleca się tagowanie fotografii na zasadzie krótkich, konkretnych skojarzeń (np. przy zdjęciach macew nie zaznaczamy tagu „Judaizm”).  Jeśli użytkownik zamieszcza w jednej kategorii jednocześnie kilka zdjęć o różnych tagach, prosimy o ich pojedyncze dodanie i zaznaczenie odpowiednich tagów.

15. Prawa autorskie i ochrona prywatności
– Każdy zarejestrowany użytkownik  dodając materiały do portalu Wirtualny Sztetl automatycznie potwierdza akceptację Regulaminów zamieszczonych na stronie http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/regulaminy/ i zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej innych osób. Akceptujemy wyłącznie zdjęcia, których autorzy wyrazili pisemną zgodę na publikację na naszym portalu. Jeśli nie wykonałeś fotografii osobiście lub nie posiadasz zezwolenia autora lub właściciela fotografii na jej wykorzystanie, nie zamieszczaj jej na portalu Wirtualny Sztetl.  

W przypadku fotografii przedstawiających ludzi, należy upewnić się czy zgadzają się oni na publikację ich wizerunku oraz nazwisk (jeśli pojawiają się w opisie zdjęcia). Nie dotyczy to zdjęć zgromadzeń publicznych oraz gdy osoby te stanowią element tła fotografii. Zdjęcia dzieci poniżej 18 roku życia mogą być publikowane wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców. Prosimy nie dodawać zdjęć, na których widać samochodowe tablice rejestracyjne.

15. Dlaczego moje zdjęcie nie jest widoczne na stronie?
– Każde zdjęcie musi zostać zaakceptowane przez naszego administratora. Może to potrwać kilka dni.

W uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia praw autorskich, naruszenia prywatności innych osób, niezgodności zdjęcia z kategorią, technicznych wad fotografii i in.) Wirtualny Sztetl zastrzega sobie prawo niezaakceptowania zdjęcia.

16. Czy mogę kopiować zdjęcia i obrazki ze strony portalu na swój komputer?
– Można je kopiować jedynie do użytku prywatnego lub do niekomercyjnych działań, w których materiały nie będą użyte w sposób sprzeczny z misją Portalu.

17. Czy zamieszczone przeze mnie materiały, np. zdjęcia, pocztówki, mogą być wykorzystane przez innych użytkowników? Skopiowane i wykorzystane w innych publikacjach? Czy istnieją jakieś zabezpieczenia przed kopiowaniem i wykorzystywaniem zamieszczonych na stronie zdjęć i innych obrazów?
– Po zamieszczeniu materiałów na stronie mogą one być wykorzystywane przez innych użytkowników w niekomercyjnych, edukacyjnych i społecznych działaniach. Patrz Regulamin.

IV. Dodawanie Plików Audio i Video

1. W jaki sposób mogę wkleić do artykułu plik audio lub video?
– W poszczególnych polach nawigacji miasta znajdują się przyciski „Dodaj audio” oraz „Dodaj video”. Umożliwia on dodawanie plików audiowizualnych.

2. Jakie są dopuszczalne i preferowane parametry dodawanych plików audiowizualnych?
– Maksymalny rozmiar pliku to 100 MB. Większe pliki prosimy przesyłać do nas za pośrednictwem bezpłatnego serwisu www.wetransfer.com na adres sztetl@polin.pl.

V. Społeczność Sztetla

1. Czy można skontaktować się z autorami tekstów i osobami zamieszczającymi materiały na portalu?
–Tak. Po zarejestrowaniu się na Portalu, a następnie zalogowaniu się, można korzystać z narzędzi społecznościowych. Między innymi można wysyłać wiadomości do innych użytkowników, Autorów tekstów i Osób zamieszczających materiały. Wystarczy kliknąć nazwę użytkownika, który jest Autorem tekstu. Tam znajduje się przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości.

2. Czy na stronie będzie funkcjonować forum dla użytkowników?
– W najbliższym czasie nie przewidujemy takiego ogólnego forum. Można pisać prywatne wiadomości do poszczególnych Użytkowników.

VI. Administratorzy i Bezpieczeństwa

1. Czy umieszczane teksty podlegają weryfikacji? Czy ktoś je sprawdza bądź redaguje?
– Tak. Teksty są sprawdzane przez administratorów portalu. W razie wątpliwości do informacji zawartych w tekście administrator kontaktuje się z zamieszczającym tekst lub go nie publikuje. W przypadku innych błędów propozycja poprawionych fragmentów zostanie przedstawiona Autorowi do akceptacji. Błędy ortograficzne i stylistyczne będą poprawiane bez uzgadniania ich z Autorem.

2. Czy zostanę poinformowany przez administratora o naniesionych poprawkach lub publikacjach na stronie mojego artykułu?
– Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się można zamówić newsletter z zaznaczeniem, że jest się zainteresowanym wszelkimi zmianami w danym artykule. Za każdym razem gdy coś się zmieni, system automatycznie prześle taką informację.

3. Czy mogę zastrzec, że nie wyrażam zgody na wykorzystanie moich materiałów, artykułów do celów komercyjnych?
– Żaden z artykułów na naszej stronie nie jest przeznaczony do wykorzystywania do celów komercyjnych. Jest to własność portalu chroniona prawem autorskim. Każde takie wykorzystanie powinno zostać zgłoszone, gdyż jest to naruszenie naszego regulaminu oraz praw autorskich.

4. Czy zamieszczenie artykułu na stronie wiąże się z przekazaniem praw autorskich do niego?
Patrz Regulamin.

5. Co w sytuacji, gdy mój artykuł został już opublikowany, a inny użytkownik nie zgadza się z jego treścią i chce by został usunięty? Czy mogę wówczas nie zgodzić się na to i przedstawić swój pogląd?
– Każdy tekst może być poprawiony. To administrator ocenia, czy nowe informacje są bardziej wiarygodne od poprzednich– w razie wątpliwości konsultuje to ze specjalistami i Autorami artykułów.

6. Czy ktoś monitoruje teksty pod względem merytorycznym (historycznym)?
– Administratorzy moją przygotowanie historyczne i dokładają wszelkich starań, by sprawdzać teksty pod względem merytorycznym. Nie oznacza to jednak, że nie mogą pojawić się błędy.

7. W jaki sposób mogę się skontaktować z administratorem?
– W zakładce Kontakt znajdują się adresy mailowe do administratora strony oraz regionalnych administratorów.

VII. Mapy

1. Czy na stronie można znaleźć miejscowości, które przed II wojną światową znajdowały się w granicach II Rzeczpospolitej?
– Cały czas trwają prace nad opracowywaniem kolejnych miejscowości i systematycznie będą pojawiać się na stronie również te miejscowości, które przed wojną były w granicach Polski.

2. Dlaczego historia społeczności żydowskiej przedstawiana jest do roku 1989 roku?
– Przyjęliśmy 1989 r. za przełomowy dla stosunków społecznych w naszym kraju.

3. Jakie są możliwości znalezienia miejscowości jeśli nie wiem, w jakim województwie się znajduje? (Nie znam położenia geograficznego)
– Proszę wpisać nazwę miejscowości do wyszukiwarki albo wejść w zakładkę Miasta i tam znaleźć je na liście.

4. W jaki sposób mogę umieścić nową miejscowość na mapie?
– W poszczególnych województwach znajduje się przycisk „Zaproponuj nową miejscowość”, który umożliwia dodanie miejscowości. Aby to zrobić trzeba być zarejestrowanym i zalogowanym.

VIII. Inne

1. Mam korzenie żydowskie i chciałbym dowiedzieć się więcej o swojej rodzinie. Czy możecie mi w tym pomóc?

– Polecamy nawiązanie kontaktu z Centrum Informacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: http://www.polin.pl/pl/centrum-informacyjne.

Centrum Informacyjne oferuje swoim gościom:

 • kontakt ze specjalistami z zakresu: genealogii, historiografii regionalnej, bibliotekarstwa, konserwatorstwa, digitalizacji, a także wielu innych dziedzin historii
 • dostęp do specjalistycznego księgozbioru dotyczącego historii, kultury, dziedzictwa i religii Żydów w Polsce;
 • bezpłatny dostęp do baz danych gromadzących zasoby z zakresu żydowskiej historii i genealogii: MyHeritage USC Shoah Foundation, Jewish Records Indexing – Poland, Centropa, Wirtualny Sztetl, Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci, Centralna Baza Judaików, Katalog Bibliotecznego Centrum Informacyjnego i inne;
 • zbiór map II Rzeczypospolitej i historycznych planów miast;
 • możliwość zapoznania się z tematycznymi prezentacjami o historii i kulturze polskich Żydów przy pomocy „Makrofilmu” – instalacji artystycznej wykorzystującej zdjęcia i dokumenty archiwalne;
 • katalog nazw miejscowości z terenów II Rzeczypospolitej w języku jidysz i polskim;
 • kolekcję przedwojennych zdjęć prezentujących żydowskie życie codzienne w wybranych miastach II Rzeczypospolitej.

Dodatkowo Centrum Informacyjne umożliwia indywidualne konsultacje z pracownikami muzeum na następujące tematy:

 • Rozmowy tożsamościowe. Gdzie szukać własnych korzeni?
 • Historie miasteczek. Jak dbać o lokalne żydowskie dziedzictwo?
 • Wprowadzenie do badań genealogicznych
 • Polscy Sprawiedliwi i wywiady z nimi
 • Jak dbać o pamiątki rodzinne?

Rezerwacja na konsultacje drogą elektroniczną: resourcecenter@polin.pl.

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek-niedziela: 10:00–18:00
 • Wtorek: nieczynne

Kontakt: resourcecenter@polin.pl.

Polecamy także skorzystanie z zasobów i usług poniższych instytucji i organizacji:
Żydowski Instytut Historyczny: http://www.jhi.pl/genealogia
Portal internetowy Jewishgen: http://www.jewishgen.org/;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: http://www.archiwa.gov.pl/lang–pl/dla–uytkownikow–archiwow/genealogia/118–realizacja–poszukiwa–genealogicznych–w–archiwach–pastwowych.html;
Portal internetowy polishroots: http://www.polishroots.org

2. Czy możecie mi Państwo pomóc w sprawach prawnych takich jak: odzyskanie utraconego mienia prywatnego i odszkodowanie oraz odzyskanie obywatelstwa?
– Niestety nie. W tej sprawie najlepiej zwrócić się do prawników rekomendowanych na stronie Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie: http://polish.poland.usembassy.gov/poland–pl/attorneys.html

3. Dlaczego na portalu opisane są miejscowości, które przed 1939 rokiem nie znajdowały się w granicach II Rzeczpospolitej?

– Projekt Wirtualny Sztetl obejmuje swoim zasięgiem obszar północno-zachodniej Polski, ponieważ: 1. zajmujemy się historią Żydów także po 1945 roku, a po drugiej wojnie światowej wielu Żydów ocalonych z Zagłady czy też powracających do kraju z obszaru ZSRR właśnie tutaj się osiedlało i tutaj przez pewien czas kwitło żydowskie życie kulturalne, powstawały organizacje społeczne, szkoły etc. 2. staramy się pokazywać i wspierać na portalu inicjatywy służące odbudowie życia żydowskiego w Polsce i ochronie żydowskiego dziedzictwa po 1989 r. – a przecież we Wrocławiu, Szczecinie, Legnicy i Gdańsku funkcjonują gminy żydowskie (które na mocy ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich uczestniczą w postępowaniu regulacyjnym w przedmiocie przekazania własności nieruchomości na Ziemiach Zachodnich i Północnych, stanowiących w dniu 30 stycznia 1933 roku własność gmin synagogalnych).

4. Czy dysponujecie wskazówkami jak należy zachowywać się podczas prowadzenia prac porządkowych na cmentarzach żydowskich?

– Polecamy zapoznanie się z wytycznymi Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy – do pobrania tutaj.

Zdjęcia